Mar 02

Szachowe rozgrywki

Miło nam poinformować, że uczeń IV klasy – Wiktor Gajda, już po raz drugi reprezentował naszą szkołę w Turnieju „Grand Prix” w szachach. Pierwszy turniej odbył się 17 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Mechaniczno –Elektrycznych przy ul. Targowej w Częstochowie,  drugi -   23 lutego  br. w Szkole Podstawowej nr 9 w Częstochowie. Udział w tego typu turniejach pozwala uczestnikom zgłębiać tajniki tej niezwykle pasjonującej gry oraz  przyczynia się do kształtowania właściwych zachowań zawodników wobec siebie. W obydwóch turniejach Wiktor miał za przeciwników zarówno klubowiczów jak i uczniów – miłośników gry w szach. Wiktorowi gratulujemy woli walki i życzymy chęci do rozwijania swojej pasji.                                                                            

Lut 25

Program „Dzielnicowy bliżej nas”

24 stycznia 2018r. odbyło się w szkole spotkanie dzielnicowego asp. sztab. Andrzeja Foltyna z uczniami i dyrektorem szkoły. Podczas spotkania dzielnicowy przekazał plakat promujący program "Dzielnicowy bliżej nas" , aplikację "Moja Komenda" oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa. Każdy pod wskazany na plakacie adres i numer telefonu może zgłaszać zagrożenia występujące w swojej okolicy.

Lut 25

Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych

Szanowi Rodzice!

  1. W dniach 7,8 i 9 marca 2018r. uczniowie klas I - VII będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W tych dniach uczniowie przyjeżdżają do szkoły tak jak zwykle, najpierw odbędzie się pierwsza lekcja, następnie o godzinie 9.40 jadą autobusem szkolnym do kościoła w Żurawiu. Po Mszy świętej wracają do szkoły i uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych.  W tych dniach odwozy odbywają się zgodnie z planem dla każdej klasy.
  2. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła zapewnia w tym czasie zajęcia opiekuńcze.
  3. Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują nauczyciele.
  4. W dniach, w których  odbędą się rekolekcje, kontroluje się obecność wszystkich uczniów na zaplanowanych zajęciach.
  5. W czasie rekolekcji nie organizuje się uczniom sprawdzianów i klasówek.

Z poważaniem

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Lut 25

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lusławicach na rok szkolny 2018/2019. W dniach od 12-14 lutego 2018r. rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Brak deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym. W dniach od 15 lutego do 14 marca 2018r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego, mogą składać wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały w zarządzeniu Wójta Gminy Janów Nr 552/ 2018 z dnia 30 stycznia  2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach  podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów  Wnioski do pobrania  w sekretariacie szkoły.  

Z poważaniem

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 
Strona 2 z 291234...Ostatnia »