Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole przystąpiło 11 uczniów. Uczniowie pisali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Miło mi poinformować, że nasi uczniowie  bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznym egzaminem, osiągając wysokie wyniki z każdego przedmiotu, wyższe niż średnie wyniki w Gminie Janów, powiecie częstochowskim, województwie śląskim i kraju. Poniżej średnie wyniki w procentach
średni wynik SP w Lusławicach średni wynik w Gminie Janów średni wynik w powiecie częstochowskim średni wynik w woj. śląskim średni wynik w kraju
język polski 62,18 56,72 60,67 59 59
matematyka 48,55 40,57 47,17 45 46
język angielski 60,27 46,35 52,21 55 54
Gratuluję uczniom uzyskanych wyników. Dziękuję nauczycielom za zaangażowanie w proces nauczania.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    

Zapraszam uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawą,  po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 16.00.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Podziękowanie za prace wykonane przy piłkochwycie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach dziękuje za pomoc i wsparcie udzielone konserwatorowi szkoły p. Józefowi Kaweckiemu i nauczycielowi wychowania fizycznego p. Przemysławowi Gaździe przy demontażu starego i wykonaniu nowego piłkochwytu. Dziękuję:
  • Panu Rafałowi Łakomemu - Radnemu Gminy Janów za pracę i podarowanie farby antykorozyjnej oraz farby zielonej do pomalowania słupków, tarczy do szlifowania, papieru ściernego, wałków do malowania;
  • Panu Romanowi Hęcińskiemu - sołtysowi miejscowości Lusławice za pracę oraz podarowanie nakrętek;
  • Panu Mateuszowi Habrowi - mieszkańcowi Lusławic za pracę;
  • Panu Pawłowi Tomzie - mieszkańcowi Okrąglika za prace wykonane koparką;
  • Panu Grzegorzowi Kaweckiemu - mieszkańcowi Lipnika za pracę;
  • Strażakom OSP w Żurawiu za zamontowanie siatki.
 

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – klasa IV i V

Szanowni Rodzice! Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej  stanowi dochód szkoły/jednostkisamorządu terytorialnego.  W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego
Skip to content