Maj 19

Konsultacje dla uczniów z nauczycielami

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji będzie  uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Harmonogram konsultacji zostanie przesłany na platformie MS Teams w dniu 22 maja. Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli również korzystać  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Podobnie jak w przypadku konsultacji dla ósmoklasistów, konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Maj 19

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I, II, III

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja, Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w szkole, dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia w szkole mogą być  prowadzone z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników szkoły. Obecnie prowadzimy wstępne rozeznanie wśród rodziców w zakresie ilości chętnych do korzystania z zajęć na terenie naszej szkoły od 25 maja. Chętni rodzice proszeni są o przekazanie informacji do wychowawców klas do 20 maja, do godziny 13.00. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka w związku z przyjęciem dziecka do szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola (COVID-19)
Oświadczenie załącznik do Zarządzenia Wójta
 

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Maj 18

Kangur matematyczny online

Konkurs "Kangur Matematyczny"
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria

Klasy

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet

VII

25.05.2020, godz. 14:15

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45

Beniamin

V-VI

25.05.2020, godz. 16:45

03.06.2020 (środa), godz. 16:45

Maluch

III - IV

26.05.2020, godz. 14:15

04.06.2020 (czwartek), godz. 16:45

Żaczek

II

26.05.2020, godz. 16:45

05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

 
Każdy uczestnik konkursu indywidualnie otrzyma login i hasło poprzez edziennik lub pocztę elektroniczną wraz z instrukcją oraz terminem konkursu próbnego i właściwego.
  kangur_2020_Instrukcja_uczestnik (1)

Maj 12

Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej

   
    Otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zakup książek do biblioteki szkolnej   w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wniosek został napisany przez nauczycielkę bibliotekarza, panią Anetę Sitak, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, panią Dorotę Wachelkę oraz dyrektora szkoły, panią Lidię Stanior.
 
Dokument ten zawierał opis aktualnego wyposażenia naszej biblioteki szkolnej i planowanych wydarzeń czytelniczych, które będą promować i wspierać rozwój czytelnictwa wśród uczniów. We wniosku przedstawiliśmy również plan współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną                  w Janowie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie i Oddziałem dla Dzieci                  i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
 
    Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2019 roku   w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRC” mogliśmy wnioskować max o 5000 zł ( w tym 4000 zł to dotacja, 1000 zł – wkład własny). Pismo złożyliśmy do organu prowadzącego – Gminy Janów, które zostało przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cieszymy się, że nasz wniosek uzyskał akceptację i będziemy mogli wyposażyć bibliotekę szkolną w nowości wydawnicze,  w tym ulubione bajki dla dzieci, lektury szkolne oraz książki przeznaczone dla starszych uczniów.
            
Strona 2 z 811234...Ostatnia »