Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki, od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły, do nauki stacjonarnej. W czasie nauki stacjonarnej uczniowie tych klas oraz przedszkolaki z grupy starszej będą dojeżdżać  do szkoły autobusem szkolnym, zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego czasem dowozów:

Okrąglik – 7.10, Lipnik - 7.15, Żuraw – 7.20, Żuraw, ul. Wodząca - 7.25, Zagórze – 7.30.           

                W poniedziałek powrót do domu autobusem szkolnym  o godz. 13.30.

Poniżej najważniejsze wytyczne dotyczące organizacji nauczania w formie stacjonarnej:
  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowują dystans min. 1,5 m.
  1. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły.
  1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
  1. Każda klasa będzie realizować nauczanie stacjonarne w wyznaczonej i stałej sali.
  1. Każdego ucznia, nauczyciela i pracownika obsługi obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  1. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  1. Szczegółowe informacje na temat organizacji nauczania w formie stacjonarnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS i MZ przekażą wychowawcy klas.

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE – RADA RODZICÓW

Nowe konto bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Lusławicach zawarła umowę z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie, Oddział Niegowa, Filia Janów, Pl. Grunwaldzki 1 na otwarcie i prowadzenie konta bankowego Rady Rodziców.
Dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lusławicach:
15 8591 0007 5331 0925 0385 0001

Dziękujemy za wsparcie naszych działań.

   

Jak interesująco wypoczywać w czasie ferii zimowych?

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Początek nowego roku kalendarzowego to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  Pani Anna Ostrowska - Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki informuje, że na czas odpoczynku (ferii), Ministerstwo przygotowało ciekawą ofertę  dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP 

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu! 
Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy” 

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.  
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii, w której sukcesywnie zamieszczane będą propozycje na ferie. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły 

Skip to content