Powrót do Nasza szkoła

Rada Pedagogiczna

Przydział zadań dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

Zadania dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2020/2021 L.p. Nazwisko i imię Zadania dodatkowe 1. Stanior Lidia – prowadzenie strony internetowej szkoły, – aktualizacja zapisów w  Statucie Szkoły 2. Adamus Olga -prowadzenie dokumentacji dot. organizacji ciepłego posiłku w szkole, -protokołowanie zebrań rady pedagogicznej 3. Bekus Aleksandra – przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w r. szk. 2020/2021 4. Gazda …

Skład

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach:    mgr Lidia Stanior   Dyrektor szkoły,  nauczyciel matematyki   mgr Olga Adamus wychowawca oddziału przedszkolnego „Biedroneczki” mgr Jadwiga Tomzik wychowawca oddziału przedszkolnego „Wesołe Kwiatuszki” mgr Dorota Wachelka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, wychowawca kl. III mgr Paulina Sieradzka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Renata Walens nauczyciel …

Skip to content