Powrót do Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym  2021/2022 zaplanowano zebrania z rodzicami w następujących dniach:
  • 3 września 2021 r. (piątek);
  • 29 września 2021 r. (środa) zebranie z Radą Rodziców;
  • 23 listopada 2021 r. (wtorek);
  • 27 stycznia 2022 r. (czwartek);
  • 20  kwietnia  2022 r. (środa) ;
  • 18 maja 2022 r. (środa) - konsultacje z nauczycielami od godziny 16.00-17.00,
  •  07 czerwca 2022 r. (wtorek).  Powiadomienie Rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi, przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
 Wychowawcy klas poinformują  Państwa o szczegółach na e-dzienniku.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 
Skip to content