Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej w dniu 24. czerwca  2020 r. (środa) w godzinach: - od 9.00 do 12.00 - od 15.30 do 17.00.

O czym należy pamiętać!

  1. Nie zwracamy ćwiczeń.
  2. Z podręczników należy zdjąć okładki papierowe i foliowe.
  3. Wszystkie podręczniki włożyć do torebki foliowej i umieść kartkę z danymi: imię             i nazwisko ucznia, klasa.
  4. Tak przygotowane i zapakowane podręczniki, tylko w wyznaczonych godzinach odbiera nauczyciel bibliotekarz.
  5. Rodzic lub uczeń zwracający podręczniki, nie wchodzi do budynku szkoły.
  6. Czekając przed szkołą na zwrot podręczników, należy zachować co najmniej                1,5-metrowy odstęp od innych osób.
 

Wyniki konkursu matematycznego „Kangur”

3 czerwca  2020 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur". W tym roku była to forma online na platformie dzwonek.pl W Kangurze bierze udział około 30 krajów. Obecnie w corocznym konkursie bierze udział ponad 4 miliony uczniów, w tym ponad 400 tysięcy w Polsce. Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego. Najwyższymi osiągnięciami w konkursie jest zdobycie tytułu laureata, następnie wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia. W tym roku w naszej szkole wyróżnienie otrzymał Wiktor Gajda z klasy 6.                                                                                                Gratulujemy!

Podsumowanie konkursu „Mamo, Tato kocham Was!”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach zorganizowała Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny „Mamo, Tato – kocham Was!”pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, prezentowanie umiejętności literackich i plastycznych oraz uświadomienie uczniom wzajemnej potrzeby miłości w rodzinie. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Dary miłości ...” był przeznaczony dla uczniów klas I – III. Polegał na wykonaniu pracy plastycznej dla Mamy, Taty lub obojga Rodziców, która wyrazi podziękowanie za miłość, opiekę i wychowanie. Konkurs literacki pod hasłem: „Słowa wdzięczności ...” był skierowany do uczniów klas IV – VIII. Polegał na napisaniu wiersza, kartki z pamiętnika i opowiadania. Konkurs był organizowany pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. Wnioskowaliśmy o wsparcie finansowe i po akceptacji naszego wniosku uzyskaliśmy 300 zł na zakup nagród w konkursie. Laureatami konkursu plastycznego zostali: Lena Tomzik, Zuzanna Wilczyńska i Wiktor Tomza. Laureatami konkursu literackiego zostali: -  Lena Szczęsna, Julia Nowak, Daria Sitek - kategoria "wiersz"; - Alina Józefowska, Wiktor Banaszewski, Michał Zych, Nikola Oberska - kategoria "kartka z pamiętnika"; - Julia Skowronek - kategoria "opowiadanie".  Poniżej protokół podsumowania konkursu:
Protokół podsumowania konkursu Mamo, Tato kocham Was
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy Pani Monice Sadowskiej-Szatan, Pani Agnieszce Kowalkowskiej, Pani Ewie Nowak, Pani Paulinie Sieradzkiej, Pani Jolancie Szejn, Pani Beacie Kulczak, Pani Ewie Ociepie, Pani Dorocie Wachelce  za wsparcie i pomoc uczestnikom konkursu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach i Organizatorzy Konkursu

                                                                 

Z jakiej baśni jestem?

28 maja 2020 r. w klasie I odbyło się podsumowanie klasowego konkursuZ jakiej baśni jestem”.  Pierwszaki wspólnie z rodzicami czytały wybrane „Baśnie” Hansa Christiana Andersena: „Brzydkie kaczątko”, „Księżniczkę na ziarnku grochu”, „Calineczkę” i „Motylka”. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część to wykonanie pracy przestrzennej oraz ilustracji do wybranej baśni. Tę część konkursu oceniały dzieci  ze swoimi rodzicami na podstawie przesłanych zdjęć wykonanych prac,  przyznając punkty od 0 do 5. Punktacja była bardzo wysoka, co świadczy o tym, że prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie. W drugiej części konkursu pierwszoklasiści musieli wykazać się umiejętnością pięknego czytania wybranego fragmentu baśni. Za czytanie punkty przyznawała wychowawczyni w przedziale 0 - 4.
Laureatami zostali:  I miejsce – Adrian Nowak i Jakub Tomza                                                  II miejsce – Maria Bielas, Julia Miedzińska i Kacper Zatoń                    III miejsce – Anna Kempińska, Nikola Orlikowska, Miłosz Podsiedlik

Podsumowanie klasowego konkursu czytelniczego w klasie II  odbyło się 29 maja 2020 r.  Uczniowie klasy II mieli za zadanie zapoznać się z treścią trzech baśni Hansa Christiana Andersena: „Pięć ziarnek grochu”, „Dzikie łabędzie”, ”Mała syrena”. Regulamin konkursu dopuszczał pomoc rodziców w czytaniu baśni. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie odpowiedzieli na 25 pytań testujących ich wiedzę na temat przeczytanych utworów. W drugim etapie uczestnicy konkursu czytali wskazany fragment baśni „Pięć ziarnek grochu”. Oceniana była technika czytania oraz interpretacja tekstu.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Zuzanna Wiczyńska

II miejsce – Miłosz Lampa

III miejsce – Magdalena Fiodrów, Blanka Kędzior, Szymon Nowak

Podsumowanie klasowego konkursu czytelniczego w klasie III odbyło się 27 maja 2020 r.   Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobą znajomością przeczytanych baśni, rozwiązywali trudny test wielokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań. 26 maja, I etap nie przyniósł rozstrzygnięcia konkursu, dlatego 27 maja odbył się II etap.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Amelia Maźniewska,

II miejsce – Natalia Liberda,  III miejsce – Maria Maźniewska

Poniżej prezentujemy uczniów klasy III, którzy wcielili się w postaci z baśni.

                                    Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

  Wręczenie pamiątkowych dyplomów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.    
Skip to content