Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały w zarządzeniu Nr 230/2020 Wójta Gminy Janów Pana Edwarda Moskalika z dnia 31 stycznia 2020 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia określa terminy dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Załącznik nr 2 określa terminy dot. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

  1. Rodzice zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły.
  2. Natomiast rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do kl. pierwszej.
  3. Oświadczenie dot. zorganizowania nauki religii i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do kl.I.

Druki do pobrania

karta zgłoszenia szkoła podstawowa       wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

  1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                            Druki dotyczące rekrutacji należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej naszej szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć  w gabinecie dyrektora szkoły.

Druki do pobrania

wniosek o przyjęcie do przedszkola
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
oświadczenie rodziców dziecka

Skip to content