Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice

Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały w zarządzeniu Nr WG.0050.4.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia określa terminy dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Załącznik nr 2 określa terminy dot. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

  1. Rodzice zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły.
  2. Natomiast rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do kl. pierwszej.
  3. Oświadczenie dot. zorganizowania nauki religii i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

Druki do pobrania

karta zgłoszenia szkoła podstawowa       wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

  1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                            Druki dotyczące rekrutacji należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej naszej szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć  w gabinecie dyrektora szkoły.

Druki do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola(1)
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
oświadczenie rodziców dziecka

 Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content