Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

  1. Rodzice zgłaszają dzieci do klasy I szkoły podstawowej. Zgłoszenie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. 
  2. Oświadczenie dot. zorganizowania nauki religii i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

Druki do pobrania

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

  1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                                     

 Druki dotyczące rekrutacji należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej naszej szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć  w gabinecie dyrektora szkoły.

Druki do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
oświadczenie rodziców dziecka

 Lidia Stanior

 Dyrektor Szkoły

Skip to content