Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Lusławicach trwa od 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.11.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 roku.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

Rodzice zgłaszający dzieci do klasy I szkoły podstawowej składają następujące dokumenty:

  • zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
  • oświadczenie dotyczące zorganizowania nauki religii i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rodzice zgłaszający dzieci do oddziałów przedszkolnych składają następujące dokumenty:

  • deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego,
  • wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego,
  • oświadczenie dotyczące zorganizowania nauki religii i zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                                     

 Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć osobiście w oddziale przedszkolnym u pani Olgi Adamus. 

Druki do pobrania

Zgłoszenie-ucznia-do-klasy-I-Szkoły-PodstawowejZgłoszenie-ucznia-do-klasy-I-Szkoły-Podstawowej

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
oświadczenie rodziców dziecka

Skip to content