Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice

Terminy składania dokumentów i terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały w zarządzeniu Nr WG.0050.9.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2022 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia określa terminy dot. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Załącznik nr 2 określa terminy dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.   Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr WG.0050.9.2022

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

  1. Rodzice zgłaszają dzieci do klasy I szkoły podstawowej.
  2. Oświadczenie dot. zorganizowania nauki religii i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

Druki do pobrania

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

  1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
  3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.                                                                                                                     

 Druki dotyczące rekrutacji należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej naszej szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć  w gabinecie dyrektora szkoły.

Druki do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
oświadczenie rodziców dziecka

  Beata Kluczna

Zastępca Dyrektora Szkoły

Skip to content