↑ Powrót do Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców – r.szk. 2018/2019

W naszej szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 w Rady Rodziców Szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału:
 1. p. Monika Fliszta
 2. p. Elżbieta Podsiedlik
 3. p. Ewelina Kędzior
 4. p. Monika Tomza
 5. p. Krzysztof Kubik
 6. p. Agnieszka Miś
 7. p. Agnieszka Kawecka
 8. p. Katarzyna Kubik
 9. p. Agnieszka Biczak
 10. p. Żaneta Kochańczyk.
Pracami Rady Rodziców Szkoły kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 • Przewodniczący Rady Rodziców - p. E. Podsiedlik,
 • Zastępca przewodniczącego - p. A. Miś,
 • Skarbnik - p. E. Kędzior.
Rada Rodziców organizuje i rozwija współpracę rodziców z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i władzami samorządowymi. Organizuje różne formy aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania i wychowania  uczniów. Przekazuje dyrektorowi opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.