Powrót do Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców – r.szk. 2019/2020

W naszej szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 w Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lusławicach  wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału:
 1. p. Monika Fliszta
 2. p. Katarzyna Kiepura 
 3. p. Elżbieta Podsiedlik 
 4. p. Ewelina Kędzior
 5. p. Monika Tomza 
 6. p. Agnieszka Miś
 7. p. Magdalena Biskup
 8. p. Renata Tasarz 
 9. p. Katarzyna Kubik
 10. p. Ewa Kubik
Pracami Rady Rodziców Szkoły kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 • Przewodniczący Rady Rodziców - p. Elżbieta Podsiedlik,
 • Zastępca przewodniczącego - p. Monika Tomza 
 • Skarbnik - p. Ewelina Kędzior.
Rada Rodziców organizuje i rozwija współpracę rodziców z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i władzami samorządowymi. Organizuje różne formy aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania i wychowania  uczniów. Przekazuje dyrektorowi opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.  
Skip to content