Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020: 02.01.2020 r., 03.01.2020 r., 21.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 22.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki, 23.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, 12.06.2020 r.  
Skip to content