Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018: 22.12.2017r. 30.04.2018r. 02.05.2018r. 04.05.2018r. 01.06.2018r.