Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 04.01.2021 r., 05.01.2021 r., 25.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 26.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki, 27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, 04.06.2021 r.  
Skip to content