Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019: 02.11.2018r. 21.12.2018r. 15.04.2019r. 16.04.2019r. 17.04.2019r. 02.05.2019r.