Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12.11.2021 r.,
07.01.2022 r.,
02.05.2022 r.
24.05.2022 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
25.05.2022 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki,
26.05.2022 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
17.06.2022 r.
     
Skip to content