Category: Aktualności

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     Zapraszam uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawą,  po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 16.00. Lidia Stanior Dyrektor Szkoły

Podziękowanie za prace wykonane przy piłkochwycie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach dziękuje za pomoc i wsparcie udzielone konserwatorowi szkoły p. Józefowi Kaweckiemu i nauczycielowi wychowania fizycznego p. Przemysławowi Gaździe przy demontażu starego i wykonaniu nowego piłkochwytu. Dziękuję: Panu Rafałowi Łakomemu – radnemu Gminy Janów za pracę i podarowanie farby antykorozyjnej oraz farby zielonej do pomalowania słupków, tarczy do szlifowania, papieru ściernego, …

Kontynuuj czytanie

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – klasa IV i V

Szanowni Rodzice! Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej: do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej, do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej, Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej  stanowi dochód szkoły/jednostkisamorządu terytorialnego.  W tym przypadku zwrot kosztów …

Kontynuuj czytanie

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej w dniu 24. czerwca  2020 r. (środa) w godzinach: – od 9.00 do 12.00 – od 15.30 do 17.00. O czym należy pamiętać! Nie zwracamy ćwiczeń. Z podręczników należy zdjąć okładki papierowe i foliowe. Wszystkie podręczniki włożyć do torebki foliowej i umieść kartkę z danymi: imię        …

Kontynuuj czytanie

Skip to content