PROJEKT PO WER

 
Szkoła Podstawowa w Lusławicach bierze udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tytuł przedsięwzięcia: "Szkoła w chmurze - Jak rozwijać swoje umiejętności informatyczne?"
W projekcie weźmie udział 10 uczniów (chłopcy i dziewczęta) ze szkoły. W ramach projektu w październiku 2021 roku odbędzie się mobilność do szkoły partnerskiej do Buzau w Rumunii.
Rekrutacja uczniów:
Regulamin rekrutacji uczniów
Wzór karty zgłoszenia ucznia do mobilności
Wzór oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia
Rekrutacja opiekunów:
Regulamin rekrutacji nauczycieli
Wzór karty zgłoszenia do mobilności
Wzór oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia
     
Skip to content