Podziękowania

Grono Pedagogiczne i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach serdecznie dziękują za wspieranie realizacji zadań statutowych naszej placówki.

  „Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych i skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego.” Dziękujemy za działania realizowane każdego roku:  pomoc w realizacji programów „Śniadanie Daje Moc” i „Otwarta Firma”,  aktywne włączanie się w zbieranie surowców wtórnych oraz nakrętek dla Elwirki.

Rok szkolny 2011/2012

Dziękujemy:

Panu Sebastianowi Nowakowi za nieodpłatne wykonanie materaca i przekazanie do oddziału przedszkolnego, Pani Ewie Haber za uszycie firanek do sali lekcyjnej, Rodzicom, którzy przekazali na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy rękodzieła i ozdoby świąteczne, Strażakom z Ochotniczej Staży Pożarnej w Żurawiu, Państwu Dorocie i Tomaszowi Szecówkom, Pani Barbarze Tomzie, Pani Sylwii Kozioł, Panu Rafałowi Lampie i Panu Romanowi Hęcińskiemu, za pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego „Żyj zdrowo, bądź szczęśliwy”, Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w Złotym Potoku za zaproszenie do udziału w projekcie „Ekologia - kogo obchodzą losy cywilizacji - EKOLOC”, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych, Pani Małgorzacie Stanior - dietetykowi za wygłoszenie prelekcji „Zdrowe odżywianie dzieci i dorosłych”

Rok szkolny 2012/2013

Dziękujemy:

Rodzicom za zakupienie stolików i krzesełek do mobilnej pracowni komputerowej, Państwu Izabeli i Marcinowi Solnickim za zakup firanek i wykładziny dywanowej do oddziału przedszkolnego, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2013/2014

Dziękujemy:

Panom: Bogdanowi Solakowi, Maciejowi Tomzie, Krzysztofowi Kubikowi, Arkadiuszowi Wariasowi, Rafałowi Łakomemu, Zdzisławowi Śpiewakowi, Krzysztofowi Fornalowi Romanowi Hęcińskiemu za  pomoc w pracach  konserwatorsko -porządkowych i remontowych, Paniom Urszuli Liberdzie i Jolancie Biczak za pomoc w zbieraniu plastikowych nakrętek dla Elwirki, Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Rafałowi Lampie oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na zakup stolików do oddziału przedszkolnego, Aktorom Teatrzyku „Żabie Oczko” za przedstawienie sztuki teatralnej pt. „DZIWO BAJKA” autorstwa Marka Monikowskiego, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2014/2015

Dziękujemy:

Pani Katarzynie Fornal za uszycie peleryn dla uczniów biorących udział w Marszu Nadziei, Panu Januszowi Kciukowi - właścicielowi Hurtowni „Zabawki” za przekazanie na rzecz przedszkola zabawek, Pani Urszuli Ostrowskiej za zaprezentowanie własnej twórczości poetyckiej i muzycznej, Państwu Agnieszce i Zdzisławowi Rajsom za pomoc i wsparcie w realizacji działań ukierunkowanych na edukację dzieci z zakresu profilaktyki zdrowotnej, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2015/2016

Dziękujemy:

Pani Marcie Tomczyk za zakupienie szafy do oddziału przedszkolnego, Panu Krzysztofowi Kubikowi za wykonanie półki na przybory do mycia zębów dla przedszkolaków, Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych - Dyrektor szkoły zakupiła dywan, puzzle i klocki, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu i mł. asp. Panu Dariuszowi Walensowi za udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka i  przybliżenie dzieciom pracy strażaków, Panu Marcinowi Maźniewskiemu za ogrom pracy włożonej w stworzenie szkolnej strony internetowej, Pani Beacie Młynarczyk - nauczycielowi Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie za zorganizowanie audycji muzycznych dla uczniów, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych, Paniom: Annie Łyko i Wiesławie Pchałek - bibliotekarzom Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Częstochowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznej dla dzieci i wprowadzenie w tajniki pracy bibliotekarza.

Rok szkolny 2016/2017

Dziękujemy:

Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych ; za przekazane środki zakupiono dywan i zabawki dla przedszkolaków, Radzie Sołeckiej i Mieszkańcom z Lusławic oraz sołtysowi p. Romanowi Hęcińskiemu za  modernizowanie murawy boiska do piłki nożnej, Pani Sylwii Dziurkowskiej - bibliotekarzowi z Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. I-III.

Rok szkolny 2017/2018

Dziękujemy:

Panu Marcinowi Podsiedlikowi i Panu Grzegorzowi Dziurkowskiemu za naprawę furtki przy wejściu głównym do szkoły, Panu Mateuszowi Habrowi  i Dawidowi Ossyrze za pomoc przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, Panu Krzysztofowi Śpiewakowi za przekazanie desek na wykonanie tego pokrycia, Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi  Panu Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi Pani Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na zakup półek z wieszakami i ławeczek szatniowych, Panu Marcinowi Maźniewskiemu za pomoc przy rozwiązywaniu problemów ze stroną internetową Szkoły.

Rok szkolny 2018/2019

Dziękujemy:

Panu Janowi Lamchowi- Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  za pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły, Pani Barbarze Mastaj  - Zastępcy Dyrektora Zespołu i Pani Ewie Żurowskiej - Oleś - Gł. Specjaliście ds. Ochrony Krajobrazu i  Dóbr Kultury za przybliżenie uczniom działalności Jednostki i wygłoszenie ciekawych prelekcji nt. przyrody i krajobrazu parków województwa śląskiego. Przeprowadzone warsztaty plastyczne "W krainie białych skał" dostarczyły uczniom niezapominanych wrażeń i trafnie posumowały spotkanie.  Uczniowie zapoznali się z  z zakresem prac podejmowanych przez pracowników ZPKWŚ w ramach ochrony środowiska naturalnego. Paniom: Annie Wiśniewskiej, Teresie Piętowskiej, Magdalenie Śliwińskiej i Julii Żurek z Zespołu Szkół Rolniczych w Złotym Potoku za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów zawodowych z zakresu dekoracji pierników, przygotowania bożonarodzeniowych kompozycji florystycznych, zapoznania z zasadami dobrego wychowania savoir - vivre w obiektach gastronomicznych i hotelarskich,  Panu Jackowi Bryle za przeprowadzenie zajęć multimedia w reklamie pn. „Montaż filmu”. W miłej atmosferze uczniowie  poznawali tajniki różnych zawodów. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi Panu Piotrowi Zatoniowi za przekazanie funduszy na zakup ławeczek korytarzowych. Panom: Jakubowi Jabłońskiemu, Mieczysławowi Kobyłkiewiczowi, Gajdzie,  Arturowi Fliszcie, Tomaszowi Nowakowi, Arkadiuszowi Dziambor,  Dariuszowi Nabiałkowi za wykonanie karmników dla ptaków, Panu Romanowi Kos za wykonanie karmnika i pomoc przy rozmieszczeniu karmników przy szkole. Dzieci będą mogły dokarmiać ptaki i w ten sposób pomogą im przetrwać mroźną i śnieżną porę roku.    
Skip to content