Podziękowania

Grono Pedagogiczne i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach serdecznie dziękują za wspieranie realizacji zadań statutowych naszej placówki.

  „Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych i skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego.” Dziękujemy za działania realizowane każdego roku:  pomoc w realizacji programów „Śniadanie Daje Moc” i „Otwarta Firma”,  aktywne włączanie się w zbieranie surowców wtórnych oraz nakrętek dla Elwirki.

Rok szkolny 2011/2012

Dziękujemy:

Panu Sebastianowi Nowakowi za nieodpłatne wykonanie materaca i przekazanie do oddziału przedszkolnego. Pani Ewie Haber za uszycie firanek do sali lekcyjnej. Rodzicom, którzy przekazali na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy rękodzieła i ozdoby świąteczne. Strażakom z Ochotniczej Staży Pożarnej w Żurawiu, Państwu Dorocie i Tomaszowi Szecówkom, Pani Barbarze Tomzie, Pani Sylwii Kozioł, Panu Rafałowi Lampie i Panu Romanowi Hęcińskiemu, za pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego „Żyj zdrowo, bądź szczęśliwy”. Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w Złotym Potoku za zaproszenie do udziału w projekcie „Ekologia - kogo obchodzą losy cywilizacji - EKOLOC”. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych. Pani Małgorzacie Stanior - dietetykowi za wygłoszenie prelekcji „Zdrowe odżywianie dzieci i dorosłych”.

Rok szkolny 2012/2013

Dziękujemy:

Rodzicom za zakupienie stolików i krzesełek do mobilnej pracowni komputerowej. Państwu Izabeli i Marcinowi Solnickim za zakup firanek i wykładziny dywanowej do oddziału przedszkolnego. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych.

Rok szkolny 2013/2014

Dziękujemy:

Panom: Bogdanowi Solakowi, Maciejowi Tomzie, Krzysztofowi Kubikowi, Arkadiuszowi Wariasowi, Rafałowi Łakomemu, Zdzisławowi Śpiewakowi, Krzysztofowi Fornalowi Romanowi Hęcińskiemu za  pomoc w pracach  konserwatorsko -porządkowych i remontowych. Paniom Urszuli Liberdzie i Jolancie Biczak za pomoc w zbieraniu plastikowych nakrętek dla Elwirki. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Rafałowi Lampie oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na zakup stolików do oddziału przedszkolnego. Aktorom Teatrzyku „Żabie Oczko” za przedstawienie sztuki teatralnej pt. „DZIWO BAJKA” autorstwa Marka Monikowskiego. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych.

Rok szkolny 2014/2015

Dziękujemy:

Pani Katarzynie Fornal za uszycie peleryn dla uczniów biorących udział w Marszu Nadziei. Panu Januszowi Kciukowi - właścicielowi Hurtowni „Zabawki” za przekazanie na rzecz przedszkola zabawek. Pani Urszuli Ostrowskiej za zaprezentowanie własnej twórczości poetyckiej i muzycznej. Państwu Agnieszce i Zdzisławowi Rajsom za pomoc i wsparcie w realizacji działań ukierunkowanych na edukację dzieci z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych.

Rok szkolny 2015/2016

Dziękujemy:

Pani Marcie Tomczyk za zakupienie szafy do oddziału przedszkolnego. Panu Krzysztofowi Kubikowi za wykonanie półki na przybory do mycia zębów dla przedszkolaków. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych - Dyrektor szkoły zakupiła dywan, puzzle i klocki. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu i mł. asp. Panu Dariuszowi Walensowi za udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka i  przybliżenie dzieciom pracy strażaków. Panu Marcinowi Maźniewskiemu za ogrom pracy włożonej w stworzenie szkolnej strony internetowej. Pani Beacie Młynarczyk - nauczycielowi Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie za zorganizowanie audycji muzycznych dla uczniów. Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych. Paniom: Annie Łyko i Wiesławie Pchałek - bibliotekarzom Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Częstochowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznej dla dzieci i wprowadzenie w tajniki pracy bibliotekarza.

Rok szkolny 2016/2017

Dziękujemy:

Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych ; za przekazane środki zakupiono dywan i zabawki dla przedszkolaków. Radzie Sołeckiej i Mieszkańcom z Lusławic oraz sołtysowi p. Romanowi Hęcińskiemu za  modernizowanie murawy boiska do piłki nożnej. Pani Sylwii Dziurkowskiej - bibliotekarzowi z Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. I-III.

Rok szkolny 2017/2018

Dziękujemy:

Panu Marcinowi Podsiedlikowi i Panu Grzegorzowi Dziurkowskiemu za naprawę furtki przy wejściu głównym do szkoły. Panu Mateuszowi Habrowi  i Dawidowi Ossyrze za pomoc przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, Panu Krzysztofowi Śpiewakowi za przekazanie desek na wykonanie tego pokrycia. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi  Panu Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi Pani Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na zakup półek z wieszakami i ławeczek szatniowych. Panu Marcinowi Maźniewskiemu za pomoc przy rozwiązywaniu problemów ze stroną internetową Szkoły.

Rok szkolny 2018/2019

Dziękujemy:

Panu Janowi Lamchowi- Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  za pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły, Pani Barbarze Mastaj  - Zastępcy Dyrektora Zespołu i Pani Ewie Żurowskiej - Oleś - Gł. Specjaliście ds. Ochrony Krajobrazu i  Dóbr Kultury za przybliżenie uczniom działalności Jednostki i wygłoszenie ciekawych prelekcji nt. przyrody i krajobrazu parków województwa śląskiego. Przeprowadzone warsztaty plastyczne "W krainie białych skał" dostarczyły uczniom niezapominanych wrażeń i trafnie posumowały spotkanie.  Uczniowie zapoznali się z  z zakresem prac podejmowanych przez pracowników ZPKWŚ w ramach ochrony środowiska naturalnego. Paniom: Annie Wiśniewskiej, Teresie Piętowskiej, Magdalenie Śliwińskiej i Julii Żurek z Zespołu Szkół Rolniczych w Złotym Potoku za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów zawodowych z zakresu dekoracji pierników, przygotowania bożonarodzeniowych kompozycji florystycznych, zapoznania z zasadami dobrego wychowania savoir - vivre w obiektach gastronomicznych i hotelarskich,  Panu Jackowi Bryle za przeprowadzenie zajęć multimedia w reklamie pn. „Montaż filmu”. W miłej atmosferze uczniowie  poznawali tajniki różnych zawodów. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi Panu Piotrowi Zatoniowi za przekazanie funduszy na zakup ławeczek korytarzowych. Panom: Jakubowi Jabłońskiemu, Mieczysławowi Kobyłkiewiczowi, Gajdzie,  Arturowi Fliszcie, Tomaszowi Nowakowi, Arkadiuszowi Dziambor,  Dariuszowi Nabiałkowi za wykonanie karmników dla ptaków, Panu Romanowi Kos za wykonanie karmnika i pomoc przy rozmieszczeniu karmników przy szkole. Dzieci będą mogły dokarmiać ptaki i w ten sposób pomogą im przetrwać mroźną i śnieżną porę roku.

Rok szkolny 2019/2020

Dziękujemy:

Panu Marcinowi Maźniewskiemu za aktualizację motywu graficznego strony internetowej Szkoły (dodanie godła, odnośników do stron internetowych Urzędu Gminy Janów, BIP i Facebooka oraz wtyczki ułatwiającej korzystanie ze strony internetowej osobom słabowidzącym) i sposób wyświetlania najnowszych wpisów. Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi Panu Zenonowi Kozierkiewiczowi  za przekazanie funduszy na zakup 2 szafek do przechowywania środków czystości. Paniom: Ilonie Kłosowskiej i Marlenie Wawrzyniak – za pomalowanie sali lekcyjnej dla uczniów klasy IV. Paniom: Justynie Kapicy, Ilonie Kłosowskiej, Żanecie Kochańczyk, Agnieszce Stachurskiej i Małgorzacie Zębik za pomalowanie sali lekcyjnej dla uczniów klasy I. Panu Krzysztofowi Kubikowi za zakup białych płyt meblowych i zamontowanie ich na ścianach w trzech salach lekcyjnych oraz położenie nakładek na parapety. Panu Zbigniewowi Krychowi za pomalowanie lamperii w sali nr 8 oraz mycie, czyszczenie i malowanie huśtawek, ławek, zjeżdżalni, równoważni i koszy na placu zabaw. Panu Krzysztofowi Śpiewakowi za podarowanie desek do poręczy przy schodach. Informujemy, że w czasie wakacji, w 2020 roku prowadzone były następujące prace porządkowo – remontowe, które wykonali pracownicy obsługi:
  • porządkowanie terenu wokół szkoły, usuwanie chwastów z chodnika i rabaty;
  • kilka razy koszono  trawę na boisku szkolnym i terenach zielonych wokół budynku;
  • wykonano remont schodów przy wejściu nr 3 do budynku szkoły, usunięcie wszystkich płytek, które uległy zniszczeniu, zakup materiałów do wykonania nowej nawierzchni na schodach, położenie nowych płytek, fugowanie, zamontowanie nowych desek drewnianych przy poręczach, pomalowanie poręczy przy schodach wejściowych;
  • usunięcie zacieków na suficie w sali gimnastycznej, pomalowanie białą emulsją;
  • usunięcie w sali oddziału przedszkolnego ze ściany wykładziny dywanowej, pomalowanie ściany;
  • pomalowanie stopni schodów wewnątrz budynku szkoły.
Skip to content