Podziękowania

Grono Pedagogiczne i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach serdecznie dziękują za wspieranie realizacji zadań statutowych naszej placówki.

  „Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych i skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego.” Dziękujemy za działania realizowane każdego roku:  pomoc w realizacji programów „Śniadanie Daje Moc” i „Otwarta Firma”,  aktywne włączanie się w zbieranie surowców wtórnych oraz nakrętek dla Elwirki.

Rok szkolny 2011/2012

Dziękujemy:

Panu Sebastianowi Nowakowi za nieodpłatne wykonanie materaca i przekazanie do oddziału przedszkolnego, Pani Ewie Haber za uszycie firanek do sali lekcyjnej, Rodzicom, którzy przekazali na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy rękodzieła i ozdoby świąteczne, Strażakom z Ochotniczej Staży Pożarnej w Żurawiu, Państwu Dorocie i Tomaszowi Szecówkom, Pani Barbarze Tomzie, Pani Sylwii Kozioł, Panu Rafałowi Lampie i Panu Romanowi Hęcińskiemu, za pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego „Żyj zdrowo, bądź szczęśliwy”, Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w Złotym Potoku za zaproszenie do udziału w projekcie „Ekologia - kogo obchodzą losy cywilizacji - EKOLOC”, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych, Pani Małgorzacie Stanior - dietetykowi za wygłoszenie prelekcji „Zdrowe odżywianie dzieci i dorosłych”

Rok szkolny 2012/2013

Dziękujemy:

Rodzicom za zakupienie stolików i krzesełek do mobilnej pracowni komputerowej, Państwu Izabeli i Marcinowi Solnickim za zakup firanek i wykładziny dywanowej do oddziału przedszkolnego, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2013/2014

Dziękujemy:

Panom: Bogdanowi Solakowi, Maciejowi Tomzie, Krzysztofowi Kubikowi, Arkadiuszowi Wariasowi, Rafałowi Łakomemu, Zdzisławowi Śpiewakowi, Krzysztofowi Fornalowi Romanowi Hęcińskiemu za  pomoc w pracach  konserwatorsko -porządkowych i remontowych, Paniom Urszuli Liberdzie i Jolancie Biczak za pomoc w zbieraniu plastikowych nakrętek dla Elwirki, Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Rafałowi Lampie oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na zakup stolików do oddziału przedszkolnego, Aktorom Teatrzyku „Żabie Oczko” za przedstawienie sztuki teatralnej pt. „DZIWO BAJKA” autorstwa Marka Monikowskiego, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2014/2015

Dziękujemy:

Pani Katarzynie Fornal za uszycie peleryn dla uczniów biorących udział w Marszu Nadziei, Panu Januszowi Kciukowi - właścicielowi Hurtowni „Zabawki” za przekazanie na rzecz przedszkola zabawek, Pani Urszuli Ostrowskiej za zaprezentowanie własnej twórczości poetyckiej i muzycznej, Państwu Agnieszce i Zdzisławowi Rajsom za pomoc i wsparcie w realizacji działań ukierunkowanych na edukację dzieci z zakresu profilaktyki zdrowotnej, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych,

Rok szkolny 2015/2016

Dziękujemy:

Pani Marcie Tomczyk za zakupienie szafy do oddziału przedszkolnego, Panu Krzysztofowi Kubikowi za wykonanie półki na przybory do mycia zębów dla przedszkolaków, Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych - Dyrektor szkoły zakupiła dywan, puzzle i klocki, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu i mł. asp. Panu Dariuszowi Walensowi za udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka i  przybliżenie dzieciom pracy strażaków, Panu Marcinowi Maźniewskiemu za ogrom pracy włożonej w stworzenie szkolnej strony internetowej, Pani Beacie Młynarczyk - nauczycielowi Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie za zorganizowanie audycji muzycznych dla uczniów, Państwu Elżbiecie i Marcinowi Podsiedlikom za bezinteresowną pomoc w sprzedaży puszek  aluminiowych, Paniom: Annie Łyko i Wiesławie Pchałek - bibliotekarzom Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Częstochowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznej dla dzieci i wprowadzenie w tajniki pracy bibliotekarza.

Rok szkolny 2016/2017

Dziękujemy:

Radzie Sołeckiej z Żurawia i sołtysowi p. Piotrowi Zatoniowi oraz Radzie Sołeckiej z  Lipnika i sołtysowi p. Sylwii Kozioł za przekazanie funduszy na doposażenie oddziałów przedszkolnych ; za przekazane środki zakupiono dywan i zabawki dla przedszkolaków, Radzie Sołeckiej i Mieszkańcom z Lusławic oraz sołtysowi p. Romanowi Hęcińskiemu za  modernizowanie murawy boiska do piłki nożnej, Pani Sylwii Dziurkowskiej - bibliotekarzowi z Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. I-III.