Powrót do Rada Pedagogiczna

Przydział zadań dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

Zadania dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię Zadania dodatkowe
1. Stanior Lidia - prowadzenie strony internetowej szkoły, - aktualizacja zapisów w  Statucie Szkoły
2. Adamus Olga -prowadzenie dokumentacji dot. organizacji ciepłego posiłku w szkole, -protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
3. Bekus Aleksandra - przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w r. szk. 2020/2021
4. Gazda Przemysław - opracowanie Programu szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego do realizacji  w r. szk. 2020/2021, - opiekun Samorządu Uczniowskiego, - przeprowadzenie inwentaryzacji w szkole
5. Walens Renata - organizacja herbaty dla uczniów, - opracowanie Planu pracy szkoły na r. szk. 2020/2021
6. Wachelka Dorota - opracowanie Planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
7. Kluczna Beata - opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, - opracowanie  tygodniowego planu zajęć dla klas oraz nauczycieli,  - administrator platformy Microsoft Teams, - administrator dziennika elektronicznego MANTICA, - opiekun Samorządu Uczniowskiego
8. Kulczak Beata -dokumentowanie w kronice szkolnej wydarzeń z życia szkoły
9. Lubczańska Inga - opracowanie Programu szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego do realizacji  w r. szk. 2020/2021
10. Katarzyna Sobucka - przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w r. szk. 2020/2021
11. Mysłek Dorota - aktualizacja zapisów w  Statucie Szkoły,
12. Oberzig Ewa - przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w r. szk. 2020/2021
13. Pyrkosz Edyta - opracowanie  Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły do realizacji w roku szk. 2020/2021, - koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
14. Sieradzka Paulina -prowadzenie Gromady Zuchowej, - opracowanie Planu pracy Gromady Zuchowej „Pracowite Skrzaty”, - opracowanie Planu pracy szkoły na r. szk. 2020/2021
15. Sitak Aneta -prowadzenie i opracowanie planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza,  - opracowanie Programu szkolnego koła turystyczno - krajoznawczego do realizacji  w r. szk. 2020/2021
16. Synowiec Aleksandra -opracowanie  Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły do realizacji w roku szk. 2020/2021, - aktualizacja zapisów w  Statucie Szkoły
 
Skip to content