Powrót do Rada Pedagogiczna

Skład

               Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego

w Lusławicach w roku szkolnym 2023/2024:

 
 mgr Beata Kluczna Dyrektor szkoły,  nauczyciel języka angielskiego
mgr Olga Adamus wychowawca oddziału przedszkolnego "Biedroneczki"
mgr Marzena Koza wychowawca oddziału przedszkolnego "Wesołe Kwiatuszki"
mgr Paulina Pluta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I
mgr Renata Walens nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II
mgr Paulina Śpiewak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III
mgr Beata Kulczak nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca kl. IV
mgr Edyta Pyrkosz pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel informatyki, wychowawca kl. V
mgr Przemysław Gazda nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VI
mgr  Dorota Mysłek nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VII
mgr Aleksandra Synowiec nauczyciel języka polskiego i historii,  wychowawca kl. VIII
mgr Aneta Sitak nauczyciel przyrody i religii, bibliotekarz,
mgr Anita Urbańska nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Bekus  nauczyciel języka niemieckiego
mgr Katarzyna Stefaniak - Gwizd nauczyciel fizyki, EDB
mgr Marta Kasprzyk nauczyciel plastyki, techniki
mgr Katarzyna Sobucka nauczyciel chemii
mgr Anna Balt-Dziadynak nauczyciel logopeda
mgr Ewa Oberzig nauczyciel biologii
mgr Inga Lubczańska nauczyciel geografii
mgr Małgorzata Józefowska nauczyciel muzyki
 mgr Martyna Grzesiak   psycholog
Skip to content