Powrót do Rada Pedagogiczna

Skład

               Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego                                  w Lusławicach w roku szkolnym 2022/2023:

 
 mgr Lidia Stanior Dyrektor szkoły,  nauczyciel matematyki
mgr Olga Adamus wychowawca oddziału przedszkolnego "Biedroneczki"
mgr Jadwiga Tomzik wychowawca oddziału przedszkolnego "Wesołe Kwiatuszki"
mgr Paulina Nocuń nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III
mgr Paulina Śpiewak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II
mgr Renata Walens nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I
mgr Edyta Pyrkosz pedagog szkolny,  nauczyciel informatyki, wychowawca kl. IV
mgr Aleksandra Synowiec nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca kl. VII
mgr Beata Kulczak nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VIII
mgr Przemysław Gazda nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. V
mgr Beata Kluczna nauczyciel języka angielskiego
mgr Aneta Sitak nauczyciel przyrody i religii, bibliotekarz,
mgr Dorota Mysłek nauczyciele matematyki, wychowawca kl. VI 
mgr Aleksandra Bekus  nauczyciel języka niemieckiego
mgr Katarzyna Stefaniak - Gwizd nauczyciel fizyki, EDB
mgr Marta Kasprzyk nauczyciel plastyki, techniki
mgr Katarzyna Sobucka nauczyciel chemii
mgr Anna Balt-Dziadynak nauczyciel logopeda
mgr Ewa Oberzig nauczyciel biologii
mgr Inga Lubczańska nauczyciel geografii
mgr Małgorzata Józefowska nauczyciel muzyki
Skip to content