↑ Powrót do Rada Pedagogiczna

Skład

Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicac:  
 mgr Lidia Stanior   Dyrektor szkoły  
mgr Olga Klub nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego "Biedroneczki"
mgr Jadwiga Tomzik nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca oddziału przedszkolnego "Wesołe Kwiatuszki"
mgr Dorota Wachelka nauczyciel kształcenia zintegrowanego i muzyki
mgr Paulina Sieradzka nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy I
mgr Renata Walens nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca klasy II
mgr Edyta Pyrkosz nauczyciel kształcenia zintegrowanego, zajęć komputerowych wychowawca klasy III
mgr Aleksandra Synowiec nauczyciel języka polskiego i historii wychowawca klasy IV
mgr Beata Kulczak nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy V
mgr Przemysław Gazda nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI
mgr Beata Kluczna nauczyciel języka angielskiego i zajęć technicznych, wychowawca klasy VII
mgr Aneta Sitak nauczyciel przyrody i religii
mgr Aleksandra Watral nauczyciel matematyki
mgr Monika Małyska nauczyciel historii i społeczeństwa
mgr Anna Strzelczyk nauczyciel zajęć komputerowych
mgr Marta Kasprzyk nauczyciel plastyki
mgr Urszula Miedzińska nauczyciel matematyki i chemii
mgr Wacława Wójcik nauczyciel fizyki
mgr Ewa Oberzig nauczyciel biologii
mgr Inga Lubczańska nauczyciel geografii
mgr Maria Walencka nauczyciel języka niemieckiego
mgr Grażyna Napora pedagog szkolny
mgr Patrycja Wolak nauczyciel logopeda