Informacje dla rodziców

Druki dla rodziców

usprawiedliwienie-nieobecnosci zgoda-na-udzial-w-wycieczce zgoda-na-zajecia-pozalekcyjne zwolnienie-z-lekcji karta-zgloszenia-do-swietlicy-szkolnej

Konsultacje z nauczycielami

konsultacje nauczycieli    

Świetlica szkolna

Informacje dotyczące pracy świetlicy Świetlica jest opiekuńczo-wychowawczą formą opieki dla uczniów po lekcjach. Stwarza warunki i możliwości do rozwoju zainteresowań dzieci oraz aktywnego spędzania  czasu wolnego poprzez; organizację  zajęć tematycznych i dodatkowych, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zabaw, konkursów i uroczystości okolicznościowych. W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę po zakończonych zajęciach. Świetlica zapewnia opiekę …

Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym  2022/2023 zaplanowano zebrania z rodzicami w następujących dniach: 15 września 2022 r. (czwartek); 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 – zebranie z Radą Rodziców; 17 listopada 2022 r. (czwartek); 02 luty 2023 r. (czwartek); 20  kwietnia  2023 r. (czwartek) ; 18 maja 2023 r. (wtorek) – konsultacje z nauczycielami od godziny …

Skip to content