Informacje dla rodziców

Druki dla rodziców

usprawiedliwienie-nieobecnosci zgoda-na-udzial-w-wycieczce zgoda-na-zajecia-pozalekcyjne zwolnienie-z-lekcji karta-zgloszenia-do-swietlicy-szkolnej

Konsultacje z nauczycielami

  Konsultacje z nauczycielami    

Świetlica szkolna

Informacje dotyczące pracy świetlicy Świetlica jest opiekuńczo-wychowawczą formą opieki dla uczniów po lekcjach. Stwarza warunki i możliwości do rozwoju zainteresowań dzieci oraz aktywnego spędzania  czasu wolnego poprzez; organizację  zajęć tematycznych i dodatkowych, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zabaw, konkursów i uroczystości okolicznościowych. W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę po zakończonych zajęciach. Świetlica zapewnia opiekę …

Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym  2021/2022 zaplanowano zebrania z rodzicami w następujących dniach: 3 września 2021 r. (piątek); 29 września 2021 r. (środa) zebranie z Radą Rodziców; 23 listopada 2021 r. (wtorek); 27 stycznia 2022 r. (czwartek); 20  kwietnia  2022 r. (środa) ; 18 maja 2022 r. (środa) – konsultacje z nauczycielami od godziny 16.00-17.00,  07 czerwca 2022 r. …

Skip to content