Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych

Szanowni Rodzice

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2. ust. 4 ww. rozporządzenia ( np. zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego) mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych.

Zgłoszenie tego faktu może odbyć się   drogą mailową szkolaluslawice@interia.pl

      W czasie zdalnego nauczania wychowawcy oddziałów przedszkolnych będą planować dla dzieci zabawy i zadania edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i informować o tym rodziców dzieci za pomocą ustalonych komunikatorów.  

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną

Organizatorem konkursu był  SOKiS w Janowie. W dn. 16 marca Komisja Konkursowa w składzie:  Anna Tarczyńska, Emilia Śpiewak, Martyna Folwarczna nagrodziła najlepsze prace zgłoszone do konkursu. Wśród nagrodzonych prac  są kartki wielkanocne wykonane przez uczniów z naszej szkoły.
W kategorii przedszkolaki;  III miejsce – Maja Fliszta 
W kategorii klasy I-III;  III miejsce – Nikola Orlikowska z kl. II
Wyróżnienie;  Blanka Kędzior z  kl. III
 
W kategorii klasy IV-VI;    wyróżnienie  Oliwia Tomza z kl. VI
W kategorii klasy VII-VIII;    III miejsce  Wiktor Kędzior z kl. VIII
  Gratulujemy !!!

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym – rok szkolny 2021/2022

https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
     
Skip to content