Zdalne nauczanie w kl. II, III, IV i V

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach informuje

 W dniach  22 i 23 października 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zdrowia uczniów w Szkole Podstawowej w Lusławicach w klasie II, III, IV i V zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – w formie zdalnej (aplikacja Microsoft Teams i dziennik elektroniczny).
Organizacja zajęć oraz realizacja podstawy programowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz regulaminem zdalnego nauczania.
Podstawa prawna to:  § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

W poszukiwaniu wioski Smerfów

10 października 2020 r. nasza Gromada Zuchowa „Pracowite Skrzaty” wraz z innymi gromadami Hufca ZHP Częstochowa uczestniczyła w  33. Jesiennym Złazie Zuchowym „W poszukiwaniu wioski Smerfów”. Zuchy wędrowały w okolicach Złotego Potoku. W trakcie rajdu wykonywały różne zadania: uzupełnienie rysunku  Klakiera, przygotowanie mikstury dla Gargamela  i namalowanie  portretu Smerfetki. Za dobrze wykonane zadanie, gromady otrzymywały kawałki puzzli, które po złożeniu utworzyły zaginioną wioskę Smerfów. Było bardzo miło i wesoło. Pogoda i humory dopisały.                              

16 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

na podstawie § 5. ust. 1 pkt  2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lusławicach oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego   Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu 16 października 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. 16 października do szkoły mogą przyjść uczniowie i przedszkolaki, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. W tym dniu będą zajęcia opiekuńcze do godz. 13.00.

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Wycieczka do Muzeum w Złotym Potoku

25 września 2020 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Dyrektor Lidii Stanior oraz wychowawców udali się do Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, aby obejrzeć stałą wystawę pt. „Pamiątki po rodzinie Krasińskich” wypożyczoną ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, jak również wystawę czasową „Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty – Bitwa pod Janowem”. W muzeum powitały nas Pani Dyrektor – Justyna Siemion oraz Pani Aleksandra Kowalska. Nasze przewodniczki opowiedziały nam o rodzinnych pamiątkach należących do rodu Krasińskich, które mogliśmy podziwiać w pierwszej sali muzealnej. Były to m.in. zabytkowe pianino, piękny zegar oraz portrety bliskich dramatopisarza. Następnie przeszliśmy do kolejnych pomieszczeń muzeum, gdzie oglądając zgromadzone eksponaty – militaria, dokumenty, sztandary, pamiątkowe listy, zdjęcia żołnierzy oraz siedem srebrnych gwoździ ze sztandaru 7. Pułku Artylerii Lekkiej - wysłuchaliśmy historii dotyczącej walk, jakie stoczyła 7 Dywizja Piechoty pod Janowem w pierwszych dniach września 1939 r. Była to ciekawa i niezapomniana lekcja historii.
Skip to content