Wrz 19

Uczestniczymy w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Informujemy, że uczniowie klasy pierwszej uczestniczą w  programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, którego celem  jest pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. Uczniowie będą korzystać z materiałów wzbogaconych  o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Najpierw dzieci wspólnie z wychowawcą realizują scenariusze zajęć przygotowane przez organizatorów programu. Następnie biorą  udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który będzie przeprowadzony w II połowie listopada. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowana jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat Honorowy nad Programem sprawuje Komendant Główny Policji. Uczestnictwo w programie jest w pełni bezpłatne. Wszystkie dzieci uczestniczące w programie otrzymają specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. W książeczkach umieszczona została również broszura dla Rodziców z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci.  

Wrz 19

Zaproszenie na warsztaty kreatywno – edukacyjne decoupage

  Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego organizacji czasu wolnego dla dzieci, skierowany do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie, został zaopiniowany pozytywnie. Planowane działania w tym zakresie to organizacja nieodpłatnych warsztatów kreatywno - edukacyjnych decoupage. Cele projektu:
 • poznanie  techniki zdobienia  przy pomocy serwetek, papieru oraz specjalnie do tego celu tworzonych preparatów,
 • własnoręczne  tworzenie pięknych przedmiotów dla siebie i bliskich,
 • rozwijanie predyspozycji w zakresie uzdolnień plastycznych,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą,
 • kształtowanie współpracy w grupie.
Warsztaty skierowane są do uczniów, rodziców i zainteresowanych osób.                                                                           Zajęcia poprowadzi Pani Aneta Sitak.   Pierwsze spotkanie już 23 września 2017r. w SP  w Lusławicach, w godzinach od   9.00 do 11.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wrz 18

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wrz 13

Zaproszenie na zebranie

Zaproszenie

Dyrektor szkoły  oraz wychowawcy klas zapraszają Rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 19 września 2017 r. o godzinie 17.30. I część spotkania - w sali gimnastycznej, II część - w poszczególnych klasach z wychowawcami.

Z poważaniem

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Strona 1 z 201234...Ostatnia »