Narodowe Czytanie – 2021 r.

                        Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, 3 września 2021 roku wzięli aktywny udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, podczas której Polacy w kraju i za granicą czytali dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Nauczyciele dokonali wprowadzenia w klimat epoki Młodej Polski, krótko przedstawili biografię autorki i przybliżyli tematykę utworu. Następnie uczniowie odczytali fragmenty dramatu. Naszym celem było sprawić, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. W ten sposób nasza szkoła dołączyła do grona ludzi, którzy podjęli się uczestnictwa w tym doniosłym wydarzeniu.

Koordynator akcji

Aleksandra Synowiec

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

 
Dnia 1 września 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego  2021/2022.  
Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Lidia Stanior , która przywitała zgromadzonych  gości,  poinformowała, że naukę w naszej szkole rozpoczęło w tym roku szkolnym 140 uczniów, a szeregi kadry pedagogicznej zasila 23 nauczycieli. Pani Dyrektor wspomniała także o wykonanych pracach remontowych, których wynikiem jest doskonałe przygotowanie placówki do przyjęcia uczniów, podziękowała również wszystkim rodzicom zaangażowanym w prace na rzecz naszej szkoły.
Część artystyczna została przygotowana przez uczniów klasy VI pod kierunkiem pani Aleksandry Synowiec. Najpierw uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili rozpoczynający się rok szkolny, a następnie przypomnieli, jak ważną datą w dziejach Naszej Ojczyzny jest 1 września. W tym roku obchodziliśmy 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Po zakończeniu akademii, uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce, rozwijania swoich uzdolnień i pasji oraz czerpania radości z każdego szkolnego dnia. Rodzicom życzymy, aby nowy rok szkolny przyniósł jeszcze więcej okazji do dumy i radości z osiągnięć Państwa dzieci.

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne

 
     

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zaproszenie
Zapraszamy Przedszkolaki, Uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się 1 września 2021 roku:
o godzinie 8.30 dla przedszkolaków;
o godzinie 9.00 dla uczniów klas I-VIII.
Dowozy uczniów w tym dniu:
Okrąglik - 8.25, Lipnik - 8.30, Żuraw - 8.35, Żuraw, ul. Wodząca - 8.40, Zagórze - 8.45, Lusławice (szkoła) -8.50.                                                                                               Odwóz o godzinie 10.00.
Lidia Stanior Dyrektor Szkoły

Wakacyjne remonty

W czasie wakacji prowadzone były następujące prace porządkowo-remontowe:
porządkowanie placu zabaw;
malowanie sufitów i ścian na korytarzach szkolnych, na parterze i pierwszym piętrze oraz nad klatką schodową;
malowanie sufitów i ścian w dwóch salach lekcyjnych - jedna sala pomalowana przez pracowników obsługi, druga sala przez rodziców uczniów klasy pierwszej, dziękuję Paniom: Dominice Kobyłkiewicz, Karinie Dziurkowskiej, Annie Ceglarek, Emilii Stachurskiej i Panu Marcinowi Kowalczykowi;
remontowanie dwóch sal lekcyjnych. W naszej szkole z roku na rok wzrasta liczba uczniów, brakuje sal, niektóre są o małej powierzchni. W związku z powyższym, w czasie wakacji  przeniesiono przedszkolaki z grupy starszej z większej sali do mniejszej, aby w ten sposób zapewnić miejsce dla nowej licznej klasy pierwszej. Od 2022 roku oddziały przedszkolne powinny znajdować się na parterze budynku w pomieszczeniach, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej;
podwyższono balustradę na korytarzu górnym;
porządkowanie terenu wokół szkoły: koszenie trawy (teren do koszenia kosiarką ręczną to obszar ok. 1,6 ha) usuwanie chwastów z chodnika i rabaty;
prowadzone są także prace związane z wymianą ogrodzenia terenu wokół szkoły wzdłuż drogi powiatowej. Zwróciłam się z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na wymianę ogrodzenia. Po otrzymaniu akceptacji rozpoczęto prace. Wymiana spowodowana jest złym stanem ogrodzenia, które było bardzo zniszczone i zagrażało bezpieczeństwu. Dziękuję Panom: Marcinowi i Lechowi Podsiedlikom, którzy dokonali demontażu zniszczonego ogrodzenia.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

   
Skip to content