Cze 28

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017r. zabrzmiał w naszej szkole ostatni dzwonek. W mijającym roku szkolnym w naszej szkole uczyło się 69 uczniów. Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 34 przedszkolaków. W szkole pracowało 17 nauczycieli, w tym 9 zatrudnionych na pełen etat. O czystość w naszej szkole dbało 3 pracowników obsługi. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Za wyniki nauczania nagrodziliśmy wszystkich uczniów z klas I, II i III. Począwszy od klasy IV nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych, co najmniej 4, 75 i ocenę zachowania bardzo dobrą lub wzorową. Z klasy IV najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: Paulina Biskup, Bartosz Fiodrów, Karolina Haber, Kaja Hęcińska, Roksana Janik i Piotr Puto, z klasy V - Natalia Dziurkowska, Katarzyna Kulas i Kacper Musiał, z klasy VI - Kacper Kochańczyk. Uczniowie z najwyższą frekwencją, prawie 100%  to; z kl. I -Adrian Kowalczyk, z kl. II - Błażej Rajs, Kornelia Banasiak i Mateusz Janik, z kl. III - Mikołaj Kempiński, z klasy IV - Roksana Janik, z kl. V - Katarzyna Kulas, Karolina Kubik, Kacper Musiał, Jakub Biczak i Igor Tomza. Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie tytułów: - „Uczeń Roku”, ten tytuł otrzymała uczennica z kl. V Natalia Dziurkowska, - „Najaktywniejszy Samorządowiec”, ten tytuł otrzymała Oliwia Kapica z kl. VI, - „Najlepszy Sportowiec”, ten tytuł otrzymał Kacper Kochańczyk ucz. klasy VI Uczniowie, którym Rada Pedagogiczna wraz Dyrektorem szkoły przyznała zaszczytne tytuły,  otrzymali koszulki z pamiątkowymi napisami. Gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych wyników w nauce. Uroczyście pożegnały rok szkolny również przedszkolaki.  Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej.  Dzieciom towarzyszyli rodzice i wychowawczynie. Przedszkolaki z uśmiechem odbierały dyplomy ukończenia edukacji przedszkolnej. Koniec roku szkolnego to czas podsumowania całorocznej pracy. W ciągu roku realizowaliśmy zaplanowane podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa:
 1. Upowszechnialiśmy czytelnictwo i rozwijaliśmy kompetencje czytelnicze wśród dzieci. Wspaniale zrealizowaliśmy pierwsze zadanie, świadczy o tym otrzymany Certyfikat i tytuł „Zaczytana Szkoła”.
 2. Rozwijaliśmy kompetencje informatyczne dzieci. Obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczestniczyliśmy w projekcie naukowym opracowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, któremu patronował Śląski Kurator Oświaty dotyczącym korzyści osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami on-line i off-line. Pozyskaliśmy środki i zakupiliśmy nowy zestaw interaktywny do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami.
 3. Kształtowaliśmy postawy uczniowskie i wychowywaliśmy dla wartości. Realizacji tego zadania sprzyjały organizowane uroczystości szkolne i klasowe. Obchodziliśmy „Tydzień bez agresji”. Uczennicom: Kornelii Kubik, Aleksandrze Miś,   Zuzannie Kaweckiej, Paulinie Biskup i Katarzynie Kulas przyznaliśmy tytuł „Grzeczna i kulturalna uczennica”, a uczniowi Wiktorowi Fertaczowi - „Grzeczny i kulturalny uczeń”.  Uczniów z klas IV - VI uczyliśmy przedsiębiorczości, za realizacje tego zadania otrzymaliśmy tytuł „Najaktywniejsza Szkoła Podstawowa”.
 4. Nauczyciele przygotowywali się do wdrożenia nowej podstawy programowej, która obowiązywać będzie w nowym roku szkolnym w oddziale przedszkolnym, w klasach I, IV i VII. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach nt. nowej podstawy programowej.
Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowa okazja do podziękowań. Dziękuję Nauczycielom za pracę: nauczanie, realizowanie zadań dodatkowych, organizowanie konkursów, motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach. Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele za solidne wykonywanie pracy pedagogicznej. Dziękuję również pracownikom obsługi za rzetelne wykonywanie swojej pracy i wszystkie starania, aby szkoła jaśniała czystością. Dziękuję Rodzicom za to, że chętnie współpracowali z nauczycielami w kształtowaniu i rozwijaniu osobowości swoich pociech, za pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i klasowych, za budowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Dziękuję Radzie Rodziców za serce i wyrozumiałość, za czas poświęcony na prace społeczne. Przed nami czas wakacji, życzę Całej Społeczności Szkolnej, aby był okresem bezpiecznego odpoczynku, dużo słońca i radosnych chwil.

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

                                                                     

Cze 26

Laureaci konkursu plastycznego „Wiosna w lesie”

  Co roku dzieci z oddziału przedszkolnego i najmłodsi uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym pn. "Wiosna w lesie" organizowanym przez Nadleśnictwo Złoty Potok.  W tym roku również wysłaliśmy prace na konkurs. W dniu 19 czerwca 2017r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Nadleśnictwa, Pana leśniczego Jarosława Wojewodę, który wręczył przedszkolakom i uczniom dyplomy i nagrody książkowe za najładniejsze prace.   Oto lista laureatów:

w kategorii przedszkola;

I miejsce - Maja Dziambor,

II miejsce - Bartosz Nowak,

III miejsce - Amelia Maźniewska,

w kategorii klasy I-III;

I miejsce - Gabriela Józefowska z kl. III,

II miejsce - Emila Nowak z kl. II,

III miejsce - Zuzanna Kawecka z kl. III.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Fretacz i Adrian Kowalczyk z klasy pierwszej.

Nagrodzonym przedszkolakom i uczniom gratulujemy.

Panu leśniczemu dziękujemy za przekazanie nagród i przypomnienie zasad obowiązujących podczas pobytu w lesie.                      

Cze 22

Prezes KRUS przypomina o przestrzeganiu bezpieczeństwa

Odział Regionalny KRUS w Częstochowie uprzejmie informuje,  że Prezes Kasy wystosował list do rolników i dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie. W związku z tym upowszechniam treść Listu.    

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
 • Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
 • Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
 • Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
 • Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
 • Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,
a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
 • Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
 • Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
 • Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
 • Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
 • Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS. Na zakończenie Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (-) Adam Sekściński  

Cze 20

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy Rodziców, Uczniów i  Przedszkolaków na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się 23 czerwca 2017r. Początek spotkania  dla uczniów zaplanowano na godzinę 8.30, a dla przedszkolaków na godz. 10.30. Dowóz  w tym dniu będzie się odbywał zgodnie  z dotychczasowym harmonogramem, a odwóz zaplanowano na godz. 10.15.
Strona 1 z 191234...Ostatnia »