Wakacyjne remonty

W czasie wakacji prowadzone były następujące prace porządkowo-remontowe:
porządkowanie placu zabaw;
malowanie sufitów i ścian na korytarzach szkolnych, na parterze i pierwszym piętrze oraz nad klatką schodową;
malowanie sufitów i ścian w dwóch salach lekcyjnych - jedna sala pomalowana przez pracowników obsługi, druga sala przez rodziców uczniów klasy pierwszej, dziękuję Paniom: Dominice Kobyłkiewicz, Karinie Dziurkowskiej, Annie Ceglarek, Emilii Stachurskiej i Panu Marcinowi Kowalczykowi;
remontowanie dwóch sal lekcyjnych. W naszej szkole z roku na rok wzrasta liczba uczniów, brakuje sal, niektóre są o małej powierzchni. W związku z powyższym, w czasie wakacji  przeniesiono przedszkolaki z grupy starszej z większej sali do mniejszej, aby w ten sposób zapewnić miejsce dla nowej licznej klasy pierwszej. Od 2022 roku oddziały przedszkolne powinny znajdować się na parterze budynku w pomieszczeniach, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej;
podwyższono balustradę na korytarzu górnym;
porządkowanie terenu wokół szkoły: koszenie trawy (teren do koszenia kosiarką ręczną to obszar ok. 1,6 ha) usuwanie chwastów z chodnika i rabaty;
prowadzone są także prace związane z wymianą ogrodzenia terenu wokół szkoły wzdłuż drogi powiatowej. Zwróciłam się z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na wymianę ogrodzenia. Po otrzymaniu akceptacji rozpoczęto prace. Wymiana spowodowana jest złym stanem ogrodzenia, które było bardzo zniszczone i zagrażało bezpieczeństwu. Dziękuję Panom: Marcinowi i Lechowi Podsiedlikom, którzy dokonali demontażu zniszczonego ogrodzenia.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

   
Skip to content