Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13 uczniów. Poniżej wyniki naszych uczniów (średnie wyniki w procentach):
  • język polski 67% (stanin 7 – wysoki)
  • matematyka 43 % (stanin 5 – średni)
  • język angielski 51% (stanin 3 – niski).
Tegoroczni absolwenci dobrze poradzili sobie z tegorocznym egzaminem osiągając wysoki wyniki z języka polskiego i średni z matematyki.
Na podstawie danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie porównaliśmy nasze wyniki z wynikami w Gminie Janów i nasza szkoła z każdego przedmiotu egzaminacyjnego osiągnęła wyższy wynik niż średni wynik w gminie.
W stosunku do średnich wyników w kraju nasz średni wynik z egzaminu z języka polskiego (67%) jest znacznie wyższy niż w kraju (średni wynik w kraju 60%),  z matematyki (43%) nasz śr. wynik jest o 4% niższy niż średni wynik kraju (47%), z języka angielskiego (51%) nasz śr. wynik jest  o 15% niższy niż średni wynik kraju (66%).

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content