Podsumowanie konkursu „Mamo, Tato kocham Was!”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach zorganizowała Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny „Mamo, Tato – kocham Was!”pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, prezentowanie umiejętności literackich i plastycznych oraz uświadomienie uczniom wzajemnej potrzeby miłości w rodzinie. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Dary miłości ...” był przeznaczony dla uczniów klas I – III. Polegał na wykonaniu pracy plastycznej dla Mamy, Taty lub obojga Rodziców, która wyrazi podziękowanie za miłość, opiekę i wychowanie. Konkurs literacki pod hasłem: „Słowa wdzięczności ...” był skierowany do uczniów klas IV – VIII. Polegał na napisaniu wiersza, kartki z pamiętnika i opowiadania. Konkurs był organizowany pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. Wnioskowaliśmy o wsparcie finansowe i po akceptacji naszego wniosku uzyskaliśmy 300 zł na zakup nagród w konkursie. Laureatami konkursu plastycznego zostali: Lena Tomzik, Zuzanna Wilczyńska i Wiktor Tomza. Laureatami konkursu literackiego zostali: -  Lena Szczęsna, Julia Nowak, Daria Sitek - kategoria "wiersz"; - Alina Józefowska, Wiktor Banaszewski, Michał Zych, Nikola Oberska - kategoria "kartka z pamiętnika"; - Julia Skowronek - kategoria "opowiadanie".  Poniżej protokół podsumowania konkursu:
Protokół podsumowania konkursu Mamo, Tato kocham Was
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy Pani Monice Sadowskiej-Szatan, Pani Agnieszce Kowalkowskiej, Pani Ewie Nowak, Pani Paulinie Sieradzkiej, Pani Jolancie Szejn, Pani Beacie Kulczak, Pani Ewie Ociepie, Pani Dorocie Wachelce  za wsparcie i pomoc uczestnikom konkursu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach i Organizatorzy Konkursu

                                                                 
Skip to content