Z jakiej baśni jestem?

28 maja 2020 r. w klasie I odbyło się podsumowanie klasowego konkursuZ jakiej baśni jestem”.  Pierwszaki wspólnie z rodzicami czytały wybrane „Baśnie” Hansa Christiana Andersena: „Brzydkie kaczątko”, „Księżniczkę na ziarnku grochu”, „Calineczkę” i „Motylka”. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część to wykonanie pracy przestrzennej oraz ilustracji do wybranej baśni. Tę część konkursu oceniały dzieci  ze swoimi rodzicami na podstawie przesłanych zdjęć wykonanych prac,  przyznając punkty od 0 do 5. Punktacja była bardzo wysoka, co świadczy o tym, że prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie. W drugiej części konkursu pierwszoklasiści musieli wykazać się umiejętnością pięknego czytania wybranego fragmentu baśni. Za czytanie punkty przyznawała wychowawczyni w przedziale 0 - 4.
Laureatami zostali:  I miejsce – Adrian Nowak i Jakub Tomza                                                  II miejsce – Maria Bielas, Julia Miedzińska i Kacper Zatoń                    III miejsce – Anna Kempińska, Nikola Orlikowska, Miłosz Podsiedlik

Podsumowanie klasowego konkursu czytelniczego w klasie II  odbyło się 29 maja 2020 r.  Uczniowie klasy II mieli za zadanie zapoznać się z treścią trzech baśni Hansa Christiana Andersena: „Pięć ziarnek grochu”, „Dzikie łabędzie”, ”Mała syrena”. Regulamin konkursu dopuszczał pomoc rodziców w czytaniu baśni. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie odpowiedzieli na 25 pytań testujących ich wiedzę na temat przeczytanych utworów. W drugim etapie uczestnicy konkursu czytali wskazany fragment baśni „Pięć ziarnek grochu”. Oceniana była technika czytania oraz interpretacja tekstu.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Zuzanna Wiczyńska

II miejsce – Miłosz Lampa

III miejsce – Magdalena Fiodrów, Blanka Kędzior, Szymon Nowak

Podsumowanie klasowego konkursu czytelniczego w klasie III odbyło się 27 maja 2020 r.   Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobą znajomością przeczytanych baśni, rozwiązywali trudny test wielokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań. 26 maja, I etap nie przyniósł rozstrzygnięcia konkursu, dlatego 27 maja odbył się II etap.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Amelia Maźniewska,

II miejsce – Natalia Liberda,  III miejsce – Maria Maźniewska

Poniżej prezentujemy uczniów klasy III, którzy wcielili się w postaci z baśni.

                                    Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

  Wręczenie pamiątkowych dyplomów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.    
Skip to content