«

»

Mar 12

Konkurs recytatorski „Wrażliwość na słowa”

8 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski w ramach XXXI  Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą pt. "Wrażliwość na słowa". W konkursie brali udział uczniowie:
  • z klasy pierwszej - Maja Dziambor, Magdalena Fiodrów, Tymon Wójcik, Natalia Knysak i Zuzanna  Wilczyńska,
  • z klasy drugiej - Marta Kłosowska, Natalia Liberda, Amelia Maźniewska  i Maria Maźniewska,
  • z klasy trzeciej - Adrian Kowalczyk i Maciej Ściepura,
  • z klasy czwartej - Rozalia Biskup,
  • z klasy piątej - Bartosz Ceglarek i Wiktoria Kowalska,
  • z klasy szóstej - Roksana Janik, Julia Rajs, Piotr Puto i Bartosz Fiodrów.
Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo ładnie zaprezentowali wybrane utwory. Komisja konkursowa przy wyborze do etapu gminnego kierowała się następującymi kryteriami: atrakcyjność wiersza, interpretacja utworu, opanowanie pamięciowe i ogólne wrażenie artystyczne. Promocję do etapu gminnego otrzymali: Zuzanna Wilczyńska, Natalia Knysak, Tymon Wójcik, Amelia Maźniewska, Adrian Kowalczyk i Bartosz Fiodrów. 12 marca odbył się etap gminny. Promocję do etapu powiatowego otrzymała Natalia Knysak.

Gratulujemy !!!