Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zaproszenie

Zapraszamy Przedszkolaki, Uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września:

o godzinie 8.30 dla przedszkolaków, o godzinie 9.30 dla uczniów klas I - VII. Dowozy uczniów w tym dniu: 8.55 – Okrąglik, 9.00 – Lipnik, 9.05 – Żuraw (remiza, kościół), 9.10 – Żuraw, ul. Wodząca, 9.15 – Zagórze. Odwóz uczniów o godzinie 11.00.

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior,

Grono Pedagogiczne

i Pracownicy obsługi

Kwesta na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Wolontariusze z naszej szkoły już po raz czwarty brali udział w kwestowaniu na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy kościele św. Bartłomieja w Żurawiu. Dochód z tegorocznej zbiórki wyniósł 605, 67 zł.

Pomaganie jest sztuką, dlatego warto wyrazić swój solidaryzm z podopiecznymi hospicjum i pozwolić wzrastać swojemu wewnętrznemu Polu Nadziei.

             

Wkręć się w pomaganie!

Edukacja dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła kontynuowała realizację projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, obejmującego edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Jest pewnego rodzaju parasolem, który skupia, systematyzuje i monitoruje działania placówek oświatowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia, wspiera te działania między innymi poprzez przekazywanie dobrych praktyk, udostępnianie materiałów (Kodeks zdrowego życia w formie komiksów dla dzieci i młodzieży, i inne materiały) i szkolenia nauczycieli. http://www.kodekswalkizrakiem.pl/edukacja-dzieci-i-mlodziezy/  
Skip to content