Powrót do Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym  2022/2023 zaplanowano zebrania z rodzicami w następujących dniach:
  • 15 września 2022 r. (czwartek);
  • 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 - zebranie z Radą Rodziców;
  • 17 listopada 2022 r. (czwartek);
  • 02 luty 2023 r. (czwartek);
  • 20  kwietnia  2023 r. (czwartek) ;
  • 18 maja 2023 r. (wtorek) - konsultacje z nauczycielami od godziny 16.00-17.00,
  •  06 czerwca 2023 r. (czwartek).  Powiadomienie Rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi, przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
 Wychowawcy klas poinformują  Państwa o szczegółach na e-dzienniku.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 
Skip to content