Powrót do Informacje dla rodziców

Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym  2020/2021 zaplanowano zebrania z rodzicami w następujących dniach:
  • 15 września 2020 r. (wtorek),
  • 24 listopada 2020 r. (wtorek),
  • 9 lutego 2021 r. (wtorek),
  • 20  kwietnia (zebranie rodziców klas I-IV) i 21 kwietnia 2021 r.  (zebranie rodziców klas V-VIII) ,
  • 18 maja 2021 r. (wtorek) - konsultacje z nauczycielami od godziny 16.00-17.00,
  •  10 czerwca 2021 r. (czwartek).  Powiadomienie Rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem,  przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zaplanowane zebrania  stacjonarne z wychowawcami  w szkole, nie odbędą się. Wobec powyższego planujemy  z Państwem  zdalny kontakt, on-line na MS Teams.  Wychowawcy klas poinformują  Państwa o szczegółach na e-dzienniku.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 
Skip to content