Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

04.01.2021 r.,
05.01.2021 r.,
25.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
26.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki,
27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
04.06.2021 r.
     
Skip to content