Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r.,
02.05.2023 r.,
26.05.2023 r.
23.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
24.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki,
25.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
09.06.2023 r.
     
Skip to content