Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
02.05.2024 r.
14.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
15.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki,
16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,
17.05.2024 r.
31.05.2024 r.
     
Skip to content