Powrót do Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców – r.szk. 2022/2023

W naszej szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 w Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lusławicach  wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału:
 1. p. Karolina Pielach
 2. p. Karina Dziurkowska
 3. p. Sylwia Banasiak
 4. p. Joanna Całus
 5. p. Elżbieta Podsiedlik
 6. p. Ewelina Kędzior
 7. p. Monika Tomza
 8. p. Agnieszka Miś
 9. p. Agnieszka Liberda
 10. p. Agnieszka Solak
Pracami Rady Rodziców Szkoły kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 • Przewodniczący Rady Rodziców - p. Elżbieta Podsiedlik,
 • Zastępca przewodniczącego - p. Monika Tomza,
 • Skarbnik - p. Ewelina Kędzior.
Rada Rodziców organizuje i rozwija współpracę rodziców z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i władzami samorządowymi. Organizuje różne formy aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania i wychowania  uczniów. Przekazuje dyrektorowi opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.  
Skip to content