Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki, od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły, do nauki stacjonarnej. W czasie nauki stacjonarnej uczniowie tych klas oraz przedszkolaki z grupy starszej będą dojeżdżać  do szkoły autobusem szkolnym, zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego czasem dowozów:

Okrąglik – 7.10, Lipnik - 7.15, Żuraw – 7.20, Żuraw, ul. Wodząca - 7.25, Zagórze – 7.30.           

                W poniedziałek powrót do domu autobusem szkolnym  o godz. 13.30.

Poniżej najważniejsze wytyczne dotyczące organizacji nauczania w formie stacjonarnej:
  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowują dystans min. 1,5 m.
  1. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły.
  1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
  1. Każda klasa będzie realizować nauczanie stacjonarne w wyznaczonej i stałej sali.
  1. Każdego ucznia, nauczyciela i pracownika obsługi obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  1. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  1. Szczegółowe informacje na temat organizacji nauczania w formie stacjonarnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS i MZ przekażą wychowawcy klas.

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior 

Skip to content