Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki- klasa I, II, III

Szanowni Rodzice!

      Przekazuję informację  na temat  zasad płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki, zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej,  którą otrzymałam z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.
Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.  W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Z poważaniem

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Zaproszenie

Zapraszamy Przedszkolaki, Uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się 1 września o godzinie 9.30. Dowozy uczniów w tym dniu: 8.55 - Okrąglik 9.00 - Lipnik 9.05 - Żuraw (remiza, kościół) 9.10 - Żuraw, ul. Wodząca 9.15 - Zagórze Odwóz uczniów o godzinie 11.00.

Zaproszenie na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

tablica1Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Lusławicach serdecznie zapraszają Rodziców na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, która odbędzie się 24 czerwca 2016 roku w budynku naszej szkoły. Początek uroczystości, podczas której pożegnamy absolwentów szkoły oraz wręczymy nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom o  godzinie 8.30. Po zakończeniu zapraszamy na spotkania z wychowawcami i rozdanie świadectw. Dowóz uczniów do szkoły w tym dniu zgodnie z harmonogramem przywozów.   Odwóz o godzinie 11.10.                                                                                                                                                      Zapraszamy!!!

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

przedszkole1W dniu 22 czerwca (środa) odbędą się zajęcia otwarte z udziałem przedszkolaków. W grupie „Biedroneczki” zajęcia poprowadzi p. Olga  Klub, a w  grupie „Wesołe Kwiatuszki” - p. Jadwiga Tomzik. Serdecznie zapraszamy na zajęcia w godzinach od 10.00 do 12.00.
Skip to content