Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023

Gratulujemy wszystkim uczniom i przedszkolakom szczęśliwego zakończenia roku szkolnego, uzyskania promocji do następnych klas, uczniom klasy  VIII ukończenia szkoły podstawowej.
       

Tradycją naszej szkoły jest nadawanie tytułów. Uczniami nominowanymi do tytułu „Uczeń Roku” byli:              z klasy IV – Julia Miedzińska i Anna Kempińska z klasy V- Zuzanna Wilczyńska i Blanka Kędzior, z klasy VI – Amelia Maźniewska,  z klasy VII – Jakub Fertacz, z klasy VIII- Alina Józefowska. Wszyscy nominowani brali udział w licznych konkursach i osiągali sukcesy, posiadali wysokie średnie ocen. Ostatecznie  tytuł ten przyznano uczennicy Zuzannie Wilczyńskiej. „Najaktywniejszym Samorządowcem” została uczennica  Amelia Maźniewska,  „Sportowcem Roku”- uczeń Aleksander Lampa. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki z napisami.  Troje uczniów otrzymało Nagrodę Wójta Gminy Janów, byli to: Amelia Maźniewska, Zuzanna Wilczyńska I Jakub Fertacz.

             

W tym dniu zakończyły pracę zawodową dyrektor szkoły Lidia Stanior i Pani Jadwiga Tomzik - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Cała Społeczność Szkolna pożegnała osoby przechodzące na emeryturę. Dziękujemy za miłe słowa,  kwiaty i życzliwość.

Pragnę  podziękować  Wszystkim, z którymi dane mi było pracować i współpracować na przestrzeni 35 lat. Dziękuję Wychowankom, życząc wielu sukcesów w przyszłości. Dziękuję obecnemu na uroczystości Panu Wójtowi Edwardowi Moskalikowi, który skierował wiele serdecznych słów pod moim adresem              i mojej koleżanki. Dziękuję Pani Jadwidze Tomzik za wzorowe wykonywanie obowiązków nauczyciela           i otaczanie matczyną opieką przedszkolaków, życzę jej długiego zasłużonego odpoczynku.

Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom szkoły za ofiarność w realizowaniu zadań statutowych placówki, stanowiliście zgrany zespół, który zawsze chętnie współpracował z dyrektorem. Miałam to wielkie szczęście, że mogłam realizować wizję szkoły budując most łączący moje marzenia z Waszymi nadziejami. Życzę   mojej następczyni aby osiągnęła wszystko to, co zaplanowała i czerpała radość z kierowania szkołą.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content