Dyżur wakacyjny dla przedszkolaków

Szanowni Rodzice
DYŻUR WAKACYJNY w 2023 roku ustalony przez organ prowadzący. Opracowano na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy Janów, szczegóły w załączniku. zasady_organizacji_dyżurów_2022_2023
HARMONOGRAM DYŻURÓW. Dyżury pełnią:
Przedszkole w Złotym Potoku od 26 czerwca do 9 lipca 2023r.  
Oddział przedszkolny w Lusławicach  od 10 lipca do 23 lipca 2023r.
Oddział przedszkolny w Lgoczance od 24 lipca do 6 sierpnia 2023r.
Przyjęcie dziecka na dyżur:
  1. Złożenie wniosku od 22 maja do 5 czerwca 2023r. do Przedszkola w Złotym Potoku, ponieważ tam jest organizowany pierwszy dyżur.
Natomiast na dyżur do Lusławic muszą rodzice złożyć nową kartę i do Lgoczanki -  nową kartę.
  1. 12 czerwca 2023r. opublikowanie listy zakwalifikowanych dzieci na dyżur wakacyjny.
  2. Opłaty za wyżywienie do 16 czerwca 2023r. do intendenta w ZPO w Janowie (SP w Janowie).
KARTA  ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY zawiera:
Imię i nazwisko - Data urodzenia - PESEL - Aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych - Numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem - Deklarowanie godziny pobytu dziecka w przedszkolu - Informacje o stanie zdrowia mogące mieć wpływ na zapewnienie prawidłowej opieki w przedszkolu, wskazania lekarskie, stale podawane leki, dieta - Upoważnienie do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka dotyczące przetwarzania  danych osobowych
WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY
1.ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ  KARTY
  1. RODZICE/RODZIC MUSZĄ/ MUSI PRACOWAĆ.
  2.  WNIESIENIE ODPOWIEDNICH OPŁAT W WYZNACZONYCH TERMINACH

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content