Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursach

Komunikat prasowy
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
   21 kwietnia 2021 r.
Jura oczami dziecka- konkurs plastyczny
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci do udziału w Jurajskim Konkursie Plastycznym „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”. Celem konkursu jest propagowanie pięknego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez indywidualne, dziecięce wypowiedzi plastyczne. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora do 31 maja 2021 r. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.rok.czestochowa.pl. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klasy I- VI. Format prac plastycznych A-4. Technika dowolna, płaska. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy /pora roku/, kategoria wiekowa, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem - organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.  
Konkurs na ilustracje do legend
Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i średnich oraz osób dorosłych. Format prac plastycznych A-4, technika dowolna, płaska. Prace należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej jako JPG do 18 maja 2020 r. na adres e-mail: plastyka@rok.czestochowa.pl Regulamin, karty zgłoszeń i legendy w załączeniu oraz na rok.czestochowa.pl  
Legendy Jury
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursie literackim - "Legendy Jury" Regionalny Konkurs Legend, Baśni i Podań. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury, bez względu na wiek. Do konkursu można zgłaszać utwory własne oraz zasłyszane, ale mało popularne i raczej nie publikowane. Można także dodatkowo wysłać filmik z własną prezentacją wersji literackiej.  Na zwycięzców czekają nagrody, a utwory trafią na  łamy ciekawej publikacji. Bez względu na to ile masz lat, na Twoje legendy czekamy do 31 maja br. Wszelkie szczegóły w załączonym regulaminie oraz u Marzeny Koseli, instruktora do spraw kultury ludowej ROK, adres e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl
Skip to content