Zawieszenie zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych

Szanowni Rodzice

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2. ust. 4 ww. rozporządzenia ( np. zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego) mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych.

Zgłoszenie tego faktu może odbyć się   drogą mailową szkolaluslawice@interia.pl

      W czasie zdalnego nauczania wychowawcy oddziałów przedszkolnych będą planować dla dzieci zabawy i zadania edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i informować o tym rodziców dzieci za pomocą ustalonych komunikatorów.  

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

 
Skip to content