16 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

na podstawie § 5. ust. 1 pkt  2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lusławicach oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego   Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu 16 października 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. 16 października do szkoły mogą przyjść uczniowie i przedszkolaki, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. W tym dniu będą zajęcia opiekuńcze do godz. 13.00.

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content