Zajęcia sportowe dla uczniów

     Od października 2020 roku wznawiamy zajęcia SKS. W  szkole zajęcia poprowadzi p. Przemysław Gazda - nauczyciel wychowania fizycznego według harmonogramu:

Dzień tygodnia godziny  rodzaj zajęć sportowych 
środa  16.00 - 17.00 piłka nożna 
środa  17.00 - 18.00 piłka nożna /siatkówka 
sobota 10.00 - 11.00 piłka nożna /turystyka piesza i rowerowa
sobota 11.00 - 12.00  gry i zabawy sportowe (ringo, tenis stołowy)
W naszej szkole są również zajęcia sportowe, prowadzone przez p. Emilię Śpiewak - instruktora z SOKiS w Janowie , w każdy wtorek od godz. 12.45 do 13.30.

Zapraszamy na zajęcia uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału!

Skip to content