Witaj Szkoło!

     W dniu 1 września 2020 roku rozpoczęliśmy  rok szkolny 2020/2021. Po długiej przerwie wznowiliśmy zajęcia stacjonarne. Mieliśmy zaszczyt, gościć podczas inauguracji nowego roku szkolnego Pana Edwarda Moskalika – Wójta Gminy Janów, Panią Lidię Piestrzyńską – Zastępcę Wójta, Panią Małgorzatę Laskowską – Skarbnika Gminy Janów i Pana Michała Szczepanika – Radnego Gminy Janów.         Zaproszeni Goście pogratulowali ósmoklasistom i nauczycielom uzyskania wysokich wyników z tegorocznego egzaminu.  Pan Wójt przekazał nam również radosną wiadomość – do końca tego roku powstanie projekt budowy nowej sali gimnastycznej  i przekształcenie obecnej, zastępczej sali gimnastycznej na sale dla oddziałów przedszkolnych.

                                   W r. szk. 2020/2021 do naszej placówki uczęszczać będzie 134 uczniów,  w tym 36 przedszkolaków i 98 uczniów klas I-VIII. W nowym roku szkolnym, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dzienniki lekcyjne w klasach I-VIII będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej – co jest nowością.

Powrót dzieci do szkoły w czasie pandemii to podjęcie wielu działań zapewniających  bezpieczeństwo.  Opracowaliśmy dla uczniów i przedszkolaków zasady, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole. W czasie wakacji prowadzone były również prace remontowo –porządkowe, malowanie, odświeżanie sal lekcyjnych, korytarzy, dezynfekowanie stolików, krzesełek, szafek i ławek.

Życzmy sobie, aby tak miło rozpoczęty rok szkolny przebiegał bez smutnych wydarzeń, był spokojny, bezpieczny i podobnie jak poprzedni rok szkolny, obfitował w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję Władzom Samorządowym Gminy Janów za udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lusławicach.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły 

Skip to content