Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole przystąpiło 11 uczniów. Uczniowie pisali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Miło mi poinformować, że nasi uczniowie  bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznym egzaminem, osiągając wysokie wyniki z każdego przedmiotu, wyższe niż średnie wyniki w Gminie Janów, powiecie częstochowskim, województwie śląskim i kraju. Poniżej średnie wyniki w procentach
średni wynik SP w Lusławicach średni wynik w Gminie Janów średni wynik w powiecie częstochowskim średni wynik w woj. śląskim średni wynik w kraju
język polski 62,18 56,72 60,67 59 59
matematyka 48,55 40,57 47,17 45 46
język angielski 60,27 46,35 52,21 55 54
Gratuluję uczniom uzyskanych wyników. Dziękuję nauczycielom za zaangażowanie w proces nauczania.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content