Edukacja dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła kontynuowała realizację projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, obejmującego edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Jest pewnego rodzaju parasolem, który skupia, systematyzuje i monitoruje działania placówek oświatowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia, wspiera te działania między innymi poprzez przekazywanie dobrych praktyk, udostępnianie materiałów (Kodeks zdrowego życia w formie komiksów dla dzieci i młodzieży, i inne materiały) i szkolenia nauczycieli. http://www.kodekswalkizrakiem.pl/edukacja-dzieci-i-mlodziezy/  
Skip to content