Radosnych Świąt Wielkanocnych

   

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia.           Niech czas Święta Paschy                 i piękno budzącej się przyrody przyniosą radość i entuzjazm, który trwać będzie przez cały rok.

 

                                       

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy          Szkoły Podstawowej w Lusławicach 

Życzenia od Pracowitych Skrzatów

Szanowni Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie kl. 8!

        Z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkole przekazuję Wam informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021) znajduje się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem     Poniżej łącze https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/         Następujące  informacje dotyczące rekrutacji przekażę  każdemu uczniowi drogą e-mailową:
 • Typy szkół ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
 • W jaki sposób można dokonać wyboru szkoły i klasy?
 • Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • Jak zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji?
 • Przeliczanie punktów za świadectwo ukończenia szkoły
 • Przeliczanie punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

Próbne egzaminy ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że uczniowie kl. VIII  będą uczestniczyć w próbnych egzaminach, wszyscy pobierają arkusze w  wersji standardowej ze strony www.cke.gov.pl lub oke.jaworzno.pl   w następujących terminach:
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski
Uczniowie – po pobraniu arkusza – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np.
 • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Po zakończeniu egzaminu uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli e-mailem ( w poniedziałek do nauczyciela j. polskiego, we wtorek do  nauczyciela matematyki, w środę do nauczyciela j. angielskiego) w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań, ważne, aby przesłali do godz. 15.00 każdego dnia, w którym odbywa się egzamin. Nauczyciel po sprawdzeniu zadań, które przesłali uczniowie, wysyła każdemu uczniowi krótki komentarz w e-mailu  w dn. 9 kwietnia.

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

 
Skip to content