Ewaluacja

 
Najważniejszym zadaniem zespołu  do spraw ewaluacji jest dostarczenie szkole pełnej i rzetelnej informacji o jej mocnych i słabych stronach w celu  polepszenia jakości pracy w szkole
Ewaluacja w roku szkolnym 2010-2011
Ewaluacja 2011 maj - czerwiec zewnętrzna
  Ewaluacja w roku szkolnym 2011-2012
Ewaluacja 2011-2012. Analizuje się wyniki sprawdzianu.
Ewaluacja 2011-2012. Uczniowie są aktywni.
  Ewaluacja w roku szkolnym 2012-2013
Ewaluacja 2012-2013. Rodzice są partnerami szkoły. Wykorzystuje się zasoby...
  Ewaluacja w roku szkolnym 2013-2014
Ewaluacja 2013- 2014.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji..
. Ewaluacja w roku szkolnym 2014-2015
Ewaluacja 2014-2015. Szkoła uwzględnia wnioski...
  Ewaluacja w roku szkolnym 2015-2016
Ewaluacja 2015-2016. Szkoła uwzględnia ...
  Ewaluacja w roku szkolnym 2016-2017
Ewaluacja 2016-2017 Wymaganie Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
  Ewaluacja w roku szkolnym 2017-2018
Ewaluacja 2017-2018 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
  Ewaluacja w roku szkolnym 2018-2019
Wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  Ewaluacja w roku szkolnym  2019-2020
Wymaganie Rodzice są partnerami szkoły.
Ewaluacja w roku szkolnym 2020-2021
Wymaganie Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Skip to content