Powrót do Działania biblioteki szkolnej wspierające proces edukacji

„Planeta Energii”

W ramach zajęć czytelniczych uczniowie klasy I pod kierunkiem pani A. Sitak uczestniczyli w realizacji programu edukacyjnego „Planeta Energii” skierowanego do nauczycieli i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.
Skip to content