Powrót do Działania biblioteki szkolnej wspierające proces edukacji

Pasowanie na Czytelnika

26 kwietnia w Filii bibliotecznej w Żurawiu odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Lusławicach na Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie. Podczas uroczystości obecni byli: pani dyrektor GBP w Janowie Justyna Siemion, pani  dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach Lidia Stanior, bibliotekarka Filii bibliotecznej w Żurawiu pani Sylwia Dziurkowska oraz SP w Lusławicach Aneta Sitak, wychowawczyni klasy I pani Renata Walens, rodzice oraz Pierwszoklasiści. Starsi koledzy i koleżanki z klasy IV zaprezentowali podczas pasowania przedstawienie na temat książek i zalet czytania. Zanim uczniowie zostali przyjęci w poczet czytelników wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, pięknie odgadywali zagadki oraz układali rozsypanki wyrazowe. Zasłużyli tym samym na to, by zostać czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej. W dowód uroczystego pasowania otrzymali dyplomy, moliki książkowe oraz słodycze. Mamy nadzieję, że od tej pory młodzi czytelnicy będą często odwiedzali bibliotekę, wypożyczali książki i rozbudzali w sobie potrzebę czytania.
Skip to content