Category: Ogłoszenia

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole przystąpiło 11 uczniów. Uczniowie pisali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Miło mi poinformować, że nasi uczniowie  bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznym egzaminem, osiągając wysokie wyniki z każdego przedmiotu, wyższe niż średnie wyniki w Gminie Janów, powiecie częstochowskim, województwie …

Kontynuuj czytanie

Skip to content