Category: Ogłoszenia

Organizacja nauczania od 26 października 2020 r.

Dyrektor Szkoły informuje, że od poniedziałku tj. od 26 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.  Szczegóły dotyczące planów zajęć dla każdej klasy, w czasie zdalnego nauczania, będą przekazane  za pośrednictwem dziennika elektronicznego MANTICA. Zajęcia w oddziałach …

Kontynuuj czytanie

Zdalne nauczanie w kl. II, III, IV i V

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach informuje  W dniach  22 i 23 października 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zdrowia uczniów w Szkole Podstawowej w Lusławicach w klasie II, III, IV i V zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – w formie zdalnej (aplikacja Microsoft Teams i dziennik elektroniczny). …

Kontynuuj czytanie

16 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, na podstawie § 5. ust. 1 pkt  2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lusławicach oraz uzyskaniu …

Kontynuuj czytanie

Zawieszenie zajęć w klasie VII i VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach informuje               W dniach od 12.10.2020 r. do 15.10.2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zdrowia uczniów w Szkole Podstawowej w Lusławicach w klasie VII i VIII zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – w formie zdalnej (aplikacja …

Kontynuuj czytanie

Skip to content