Category: Aktualności

Podziękowanie za prace wykonane przy piłkochwycie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach dziękuje za pomoc i wsparcie udzielone konserwatorowi szkoły p. Józefowi Kaweckiemu i nauczycielowi wychowania fizycznego p. Przemysławowi Gaździe przy demontażu starego i wykonaniu nowego piłkochwytu. Dziękuję: Panu Rafałowi Łakomemu – Radnemu Gminy Janów za pracę i podarowanie farby antykorozyjnej oraz farby zielonej do pomalowania słupków, tarczy do szlifowania, papieru ściernego, …

Kontynuuj czytanie

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – klasa IV i V

Szanowni Rodzice! Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej: do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej, do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej, Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej  stanowi dochód szkoły/jednostkisamorządu terytorialnego.  W tym przypadku zwrot kosztów …

Kontynuuj czytanie

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej w dniu 24. czerwca  2020 r. (środa) w godzinach: – od 9.00 do 12.00 – od 15.30 do 17.00. O czym należy pamiętać! Nie zwracamy ćwiczeń. Z podręczników należy zdjąć okładki papierowe i foliowe. Wszystkie podręczniki włożyć do torebki foliowej i umieść kartkę z danymi: imię        …

Kontynuuj czytanie

Aktualizacja Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym

Dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2020/2021 w zakresie – harmonogramu rekrutacji, – zasad przeprowadzania egzaminów, – przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.   Poniżej łącze do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Skip to content