Stacja Galaxy- Bezpieczne miejsce w sieci

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Stacja Galaxy, który skierowany jest do uczniów klas 1-3. Projekt to odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem dzieci online, a także motywacja do wspólnego działania na rzecz cyfrowego dobrostanu w domu i w szkole.

Patronami honorowymi projektu są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK.

Skip to content