Lekcje geografii z wykorzystaniem sprzętu z programu ,,Laboratoria Przyszłości”.

Lekcje geografii w klasie V przy użyciu tabletów z programu ,,Laboratoria Przyszłości"-wykorzystanie map cyfrowych, a także powtórzenie przed testem ,,Kahoot".

Skip to content