„Program Laptop dla Ucznia”

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym technologie cyfrowe w życiu codziennym i pracy. .

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce bezpłatnie otrzyma na własność laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Do naszej szkoły już dotarły laptopy, które zostały przekazane przez panią dyrektor Beatę Kluczną na ręce rodziców czwartoklasistów.

 
Skip to content