Tradycja naszej szkoły – Powitanie wiosny

Coroczną tradycją naszej szkoły jest uroczyste powitanie wiosny. Jej zwiastunów poszukujemy w otaczającej przyrodzie naszej gminy, utworach literackich i przysłowiach polskich.  
21 marca 2023 r. pożegnaliśmy zimę i  powitaliśmy wiosnę. Inscenizację zwyczaju "TOPIENIA MARZANNY" w naszej miejscowości zarejestrowali pracownicy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w ramach realizacji zadania "Ziemia Częstochowska - obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa". Rejestracja audio-wideo wydarzenia dotyczącego obrzędowości posłuży do wydania publikacji i wystawy fotograficznej na temat funkcjonujących zwyczajów w województwie śląskim. Dziękujemy Rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu inscenizacji, Paniom Izabeli Solnickiej, Agacie Boryś, Monice Fliszcie i Emilii Stachurskiej. 
 
Skip to content