Wyniki konkursu plastycznego ,,Bukiet dla mamy”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego ,,Bukiet dla mamy”  pod Patronatem Starosty Częstochowskiego. Celem konkursu było: rozwijanie zdolności manualnych u dzieci, kształtowanie postaw twórczych i kreatywności, popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne. Na konkurs wpłynęło dużo ciekawych i twórczych prac uczniów z wielu szkół. Podczas oceny prac członkowie komisji konkursowej w składzie: pani Edyta Pyrkosz, pani Aneta Sitak i pani Olga Adamus zwracali uwagę na:

- zgodność pracy z tematem konkursu,

- estetykę wykonanej pracy,

- pomysłowość i inwencję twórczą,

- samodzielność wykonania pracy. 

Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, klasy II i klasy III.

 

Kategoria I - klasy pierwsze

Miejsce I- Martyna Stęplowska, Szkoła Podstawowa w Piasku

Miejsce II-Jakub Fliszta, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lusławicach

Miejsce III-Marta Nowak, Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach

Wyróżnienie- Igor Haładus, Szkoła Podstawowa im. Św. S. Kostki w Lgoczance

Kategoria II – klasy drugie

Miejsce I- Amelia Hudy, Szkoła Podstawowa w Piasku

Miejsce II- Julia Kupisiewicz, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lusławicach

Miejsce III- Julek Oberski, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie

Wyróżnienie- Julia Szymala, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Rudnikach

Kategoria III– klasy trzecie

Miejsce I- Anna Kempińska, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lusławicach

Miejsce II- Amelia Sokołowka, Szkoła Podstawowa im. Św. S. Kostki w Lgoczance

Miejsce III- Milena Rozwardowska, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Rudnikach

Wyróżnienie- Dawid Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Św Huberta w Krasicach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorkami konkursu były: Agnieszka Gajda, Paulina Nocuń

    

 

Skip to content