Spotkanie z policjantami

  W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, 12 maja br. uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w spotkaniu  z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się o odpowiedzialności karnej nieletnich, zagrożeniach związanych z cyberprzemocą i konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Twitter itp. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one często tematyki Internetu, a także konsekwencji, jakie może ponieść młody człowiek w wieku dorastania w przypadku niewłaściwego wykorzystania komputera i sieci Internet. Fachowe przeprowadzenie zajęć z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów i na długo pozostanie w ich pamięci.

Dziękujemy policjantom za bardzo interesujące spotkanie.                                                                                                              Pedagog szkolny - Edyta Pyrkosz

     
Skip to content