Nowe konto bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Lusławicach zawarła umowę z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie, Oddział Niegowa, Filia Janów, Pl. Grunwaldzki 1 na otwarcie i prowadzenie konta bankowego Rady Rodziców.
Dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lusławicach:
15 8591 0007 5331 0925 0385 0001

Dziękujemy za wsparcie naszych działań.

   
Skip to content