Zdalne nauczanie w kl. II, III, IV i V

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach informuje

 W dniach  22 i 23 października 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zdrowia uczniów w Szkole Podstawowej w Lusławicach w klasie II, III, IV i V zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – w formie zdalnej (aplikacja Microsoft Teams i dziennik elektroniczny).
Organizacja zajęć oraz realizacja podstawy programowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz regulaminem zdalnego nauczania.
Podstawa prawna to:  § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content