Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    

Zapraszam uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawą,  po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 16.00.

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły

Skip to content